Monthly Archives: april 2016

Demokrati fra toppen

«Hvor er demokratiet?», spurte Experts Morten Hovland i forrige uke. Cathrine Sandnes svarer Hovland i VG i om hvorfor vi har tariffavtaler:

Det korte svaret er at demokratiet viser seg i at Expert fortsatt har tariffavtale, mot arbeidsgivers vilje. Det lange svaret er mer omfattende. Det forutsetter blant annet en grunnleggende forståelse av det skjeve maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker: For å bøte på skjevheten har man, blant annet, tillitsvalgte som forhandler om endringer i lønns- og arbeidsavtaler på vegne av de ansatte, i stedet for arbeidsgiverstyrte avstemninger.

Les Sandnes’ svar til Hovland her.

Les mer om Expert-saken her.

Lønnsdumping og diskriminering

Ingrid Wergeland svarer på Dagbladets leder om Venstres forslag til et lavere lønnsnivå for flyktninger.

Heller enn å gå inn for forslag som undergraver tariffavtaler, bør vi styrke arbeidet mot sosial dumping. Dette betyr: gjeninnføre kollektiv søksmålsrett, stille krav om maks to ledd underleverandører i anbudsrunder, forby den kommersielle bemanningsbransjen og heller satse på en effektiv offentlig arbeidsformidling.

Målet er at flyktningene skal bli integrert i det norske samfunnet, ikke bli en ny underklasse.

Les hele innlegget her.

Fotball som hyllevare

Cathrine Sandnes skriver i Dagbladet:

I uke etter uke har avisa skrevet om pengebruken i norsk idrett generelt, og i fotballen spesielt. Det er oppsiktsvekkende nok å oppdage at tre menn i norsk fotball – Kjetil Siem, Nils Johan Semb og Per-Mathias Høgmo – får utbetalt nesten ni millioner kroner i årslønn. Til sammenligning får hele Telemark fotballkrets 900 000 kroner. Mest oppsiktsvekkende har det likevel vært å høre elitesjiktet forsvare gapet mellom seg selv og resten.

Les hele helgekommentaren i Dagbladet her.

Filmer fra årskonferansen

Vi har nå lagt ut til sammen syv filmer fra Manifest Årskonferanse 2016 på våre filmsider.

Freedom Corner
– Med Carl I. Hagen, tidligere formann for Fremskrittspartiet, Lars Trägårdh, professor i historie, USA og Sverige, Anne Dahl, innvandrer til Norge fra USA og Glenn Solomon, privatpraktisende advokat, Portland i USA.

Kortere arbeidstid
– Debatt om kortere arbeidstid, med Tore Tennøe, Gerd-Liv Valla og Erling Holmøy.

Ali Esbati om produktivitet, realisme og solidaritet
– Ali Esbati, riksdagspolitiker, Vänsterpartiet innleder om produktivitet, realisme og solidaritet.

Knut Nærum: «89 pamfletter på 1-2-3»

Linn Herning om velferdsprofitørene
– Linn Herning, nestleder i For velferdsstaten og forfatter av Velferdsprofitørene innleder om velferdsprofitørene og det offentlige ordskiftet.

Daniel Suhonen om velferdsprofitører i Sverige
– Daniel Suhonen, leder i den svenske tankesmien Katalys, forteller om arbeidet for å begrense velferdsprofitører i Sverige.

Samtale om kommersielle aktører i velferdssektoren
– Samtale mellom Linn Herning, forfatter av Velferdsprofitørene, nestleder For velferdsstaten, Leif Sande, leder for Industri Energi og Anders Tyvand, stortingsrepresentant (KrF).