Monthly Archives: mars 2016

Takk til alle deltakere på årskonferansen!

Takk til alle som deltok på Manifest Årskonferanse 2016! Her er et knippe medieoppslag om noen av temaene som ble diskutert:

Freedom_corner_2

Lenker:

Nærum_MÅK16
Filmer fra konferansen vil bli lagt ut på våre filmsider fortløpende. I mellomtiden kan du lese teksten Knut Nærum framførte på konferansen: «89 pamfletter på 1-2-3».

Velkommen tilbake til neste konferanse!

Pengene eller livet

Cathrine Sandnes skriver i Dagbladet om de mange truslene mot den norske velferdsstaten.

Før flyktningene var det eldrebølgen som truet den norske velferdsstaten. Før eldrebølgen var det trygdemisbrukere. Før det igjen var det innvandrere generelt, og før innvandrerne var det de frigjorte kvinnene, hippiene og pasifistene som var problemet. Av dette kan vi lære minst en ting: Det er alltid noen som mener noen andre truer den norske velferden. Og det er påfallende ofte de samme som mener at vi strengt tatt – når alt kommer til alt – ikke har råd til felles velferd i det hele tatt.

Les hele kronikken i Dagbladet her.