Monthly Archives: februar 2016

Rapport: Vinnere og tapere

Til Manifest Årskonferanse 2016 har vi laget rapporten «Vinnere og tapere. Yrkesgruppers levealder og pensjonsreformens konsekvenser».

Den norske pensjonsreformen har vakt internasjonal oppsikt fordi den er innført uten store konflikter med arbeidernes interesseorganisasjoner. Dette skyldes ikke minst at et flertall på LO-kongressen i 2005 stilte seg bak intensjonene i reformen.

Les NRKs sak om rapporten her.

LO-kongressen i 2005 satte likevel tydelige forbehold for sin støtte, knyttet til ulikheten i ulike yrkesgruppers levealder. LOs vedtak aksepterte bare pensjonsreformen «under den forutsetning at» myndighetene «må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper».

Eystein Garberg, leder i Elektrikernes fagforening Trøndelag, deltar på scenen på årskonferansen. Les hans kronikk «Rettferdig pensjon?» i Dagbladet her.

Gjennomsnittlig forventet levealder har økt for både kvinner og menn over lang tid. Samtidig eksisterer det store forskjeller innad i kjønnene mellom ulike utdannings- og yrkesgrupper. Denne rapporten fra Manifest Tankesmie bruker data fra SSBs publikasjon for å vise hvem som kan komme til å bli pensjonsreformens «vinnere» og «tapere».

Les sak på NRK her.

Les Garbergs kronikk «Rettferdig pensjon?» her.

Hør Magnus E. Marsdal i debatt om rapporten på Dagsnytt 18 her.

Les sak om rapporten på frifagbevegelse.no her.

Les mer om rapporten «Vinnere og tapere» her.

Les mer om årskonferansen 1. mars på Sentrum Scene her.

 

Den røde elitens problem

Magnus Marsdal skriver i Klassekampen 30. januar om lønnsnivået til ledere på venstresiden.

Det er et yndet angrepspunkt for fremadstormende høyrepopulister over hele Europa å anklage venstresida for å være virkelighetsfjerne bedrevitere som sitter høyt økonomisk og statusmessig hevet over arbeidsfolk flest og forteller dem hvem de skal stemme på. Hvor langt over blink treffer den anklagen? Det avgjør faktisk venstresidas organisasjoner helt selv.

Men det fins ingen debatt. Kanskje fordi vi er redd for at noen skal ta det personlig. Men det er helt misforstått. Dette handler ikke om personlige valg eller prestasjoner. Det handler om den politiske begrunnelsen for store, demokratiske organisasjoners langsiktige strategi.

En politisk organisasjon bør ha politiske begrunnelser for sine veivalg. Hva er, for eksempel, den politiske begrunnelsen for at LO skal finansiere et eksklusivt elitesjikt med inntekter så høyt hevet over lønnsnivået til medlemmene?

Les Marsdals kronikk her.