Monthly Archives: april 2015

Avsporing – hvordan konkurranse svekker jernbanen

Regjeringen har varslet en jernbanereform, som blant annet vil innebære konkurranseutsetting av persontrafikken, som i dag drives av NSB.

Se vår film «Avsporing», om hvordan konkurranse svekker jernbanen:

En lengre versjon av filmen finner du her.

 

Filmen er basert på pamfletten «Avsporing – hvordan konkurranse svekker jernbanen», av Ida Søraunet Wangberg (Forlaget Manifest 2014).

Jernbanen er en viktig del av velferdsstaten vår. Samfunnet trenger en godt utbygd og velfungerende infrastruktur for å frakte folk og gods.

Gjennom historien har alle Europas tognasjoner sett at jernbanen drives best som én samlet organisasjon. Men de siste tiårene har oppsplitting og markedsretting fått råde på skinnegangen.

Nå vil den mørkeblå regjeringen gå enda lengre i markedsrettingen, gjennom å innføre konkurranse i persontrafikken.

I denne pamfletten spør vi:

  • Hva har oppsplitting og markedsretting gjort med jernbanen?
  • Hva skjer om NSB må konkurrere med private?
  • Hva kan vi lære av Europas beste og verste jernbaneland?

«Ida Søraunet Wangberg […] har skrevet en glimrende liten pamflett for Manifest om norsk og europeisk jernbanepolitikk.» Sven Egil Omdal i Stavanger aftenblad, Bergens tidende og Adresseavisa.

Apokalypse nå

Av Cathrine Sandnes, leder i Manifest.

Det som hender i Middelhavet nå, er ingen ´humanitær katastrofe´. Det er en invasjon og bør behandles deretter, tvitret Fjordman i det nyheten om opptil 800 druknede i Middelhavet ble kjent. For de av dere som har glemt det: Fjordman var det intellektuelle forbildet til Anders Behring Breivik. Store deler av terroristens «manifest» var ren avskrift av denne og andre bloggeres tekster. Det var fra disse miljøene, som dyrker forestillingen om at Europa er i ferd med å bli et «Eurabia», Breivik hentet den intellektuelle overbygningen for å ramme de ansvarlige – den politiske eliten som åpner landegrensene og dermed legger til rette for en «etnisk utslettelse» av «den nordiske urbefolkningen».

Les resten av teksten på Dagbladet.no

 

Høyresidemyter for fall

Av Lars Gunnesdal, utreder i Manifest Tankesmie.

I disse 1. mai-tider er det naturlig å reflektere over hvordan det norske samfunnet har blitt preget av over 100 år med arbeiderbevegelse. Fagorganisering har vært og er vanlige ansattes viktigste maktmiddel for å sikre seg en rimelig andel av verdiskapingen. Relativt små forskjeller og godt utbygde velferdsordninger er blant framskrittene som har blitt framkjempet.

Fagbevegelsen har vært på defensiven de siste tiårene. Siden 1980 er andelen fagorganiserte i OECD-landene halvert. I et kriserammet Europa er ansattes rettigheter satt under et kraftig press, gjerne framstilt som nødvendige «krisetiltak». I Norge har andelen holdt seg noenlunde stabil, men tendensen går også her hjemme i feil retning.

Færre fagorganiserte gir økt ulikhet
I sin rapport om den nordiske modellens framtid, NordMod 2030, advarer forskere om at «det er svak forståelse blant arbeidstakerne om hvilken samfunnsmessig oppgave fagbevegelsen har.» Hvis ingenting gjøres for å snu utviklingen, ligger fagbevegelsens rolle i Norden an til å svekkes innen kort tid.

I byggebransjen har organiseringsgraden sunket med ti prosentpoeng på like mange år.

De som måtte lure på hva konsekvensene av dette vil være, kan nå også vise til ny forskning fra selveste IMF, som slår fast at den fallende organisasjonsgraden i årene 1980-2010 kan forklare omtrent halvparten av den økte ulikheten i samme periode. Utviklingen tar både form av større lønnsforskjeller mellom arbeidere og at en større del av verdiskapingen havner i lomma til bedriftseierne på toppen.

En utfordring her hjemme er at svekkelsen av fagbevegelsen har kommet lengst i de gruppene som kan hevdes å trenge det mest. Rundt åtte av ti offentlige ansatte er organiserte, mot bare fire av ti i privat sektor. På tross av mye godt arbeid i forbundene, har det vist seg vanskelig å organisere særlig arbeidsinnvandrere. I byggebransjen har for eksempel organiseringsgraden sunket med ti prosentpoeng på like mange år.

Svekker vekst og øker risikoen for kriser
Noe av årsaken til dette ligger i den økende oppsplittingen av norsk arbeidsliv i både A-, B- og C-lag. En innleid arbeider som må basere seg på gjentatte midlertidige ansettelser, eller som er «fast ansatt uten garantilønn» (også kalt 0%-kontrakter), har en svært begrenset mulighet til å hevde sin rett. Streiken i Norwegian er et annet eksempel på hvordan kreative selskapsstrukturer blir benyttet til å frata de ansatte makt og innflytelse. Regjeringa framholder, på tross av de nylig vedtatte svekkelsene av arbeidsmiljøloven, at faste ansettelser fortsatt skal være normen i norsk arbeidsliv, men nekter samtidig å definere hva en fast stilling faktisk er.

Både IMF og OECD vedgår nå at ulikhet er et politisk problem, som svekker veksten og øker risikoen for økonomiske kriser.

Både IMF og OECD vedgår nå at ulikhet er et politisk problem, som svekker veksten og øker risikoen for økonomiske kriser. Høyresidens utdaterte myter, der omfordeling er skadelig for økonomien, og fagbevegelsens fellesløsninger står for noe gammeldags, stivt og udynamisk, står åpenbart for fall. Det burde gi progressive krefter på venstresiden all grunn til å feire – men først og fremst inspirasjon til å kjempe videre.

God 1. mai!

 

Teksten er også publisert i Rødt Nytt nr. 3 2015 og på Manifest tidsskrift.

Manifest årskonferanse 2015

Mazzucato_årskonferanse

Årskonferansen er over for denne gang. Takk til alle som bidro! Her kan du lese medieoppslag og se filmer fra Manifest Årskonferanse 2015.

Filmer fra årskonferansen er tilgjengelig på vår filmside her.

Se programmet her.

Her er et utvalg av medieomtalen av konferansen:

Les Cathrine Sandnes’ kronikk Produktivt fellesskap i Dagens Næringsliv her.

Les Ida Wangbergs kronikk Produktiv fagbevegelse i Klassekampen her.

«The current Norwegian government is on a mission to increase ‘competitiveness’ and productivity. But there are serious questions about its strategy for doing so». Les Mariana Mazzucatos blogginnlegg om Norges-besøket her.

«Staten mer innovativ enn private»: Les intervju med Mariana Mazzucato i Klassekampen her.

– For aktører som ønsker å satse er det helt avgjørende at statlige selskaper overtar en del av risikoen og bidrar til finansiell trygghet, sier direktør Geir-Henning Wintervoll Finnsnes AS: Les saken i Dagsavisen her.

– Det var staten som skapte Apple, Google og Tesla. Stater er undervurdert: Les Fagbladets artikkel om Mazzucato her.

«Stadig nye utfordringer i NAV»: Les om konsulentbruken i NAV på frifagbevegelse.no her.

Les mer om Kirsti Bergstø og SVs Ti bud for et bedre NAV i Dagbladet her.