Monthly Archives: oktober 2013

Veksthemmende skatteletter

Ida Wangberg skriver i Klassekampen om «veksthemmende skatteletter», med utgangspunkt i den interessante boken The Entrepreneurial State, av Mariana Mazzucato.

Utviklingen de siste tiårene, har gitt en forskyvning av makt og ressurser fra offentlig til privat sektor, også i Norge. Det kan få store konsekvenser for innovasjon i framtiden. Skal dagens parasittiske innovasjonssystem bli bærekraftig, må det offentlige få mer igjen for den risikoen som tas gjennom grunnforskning og utvikling av ny teknologi.

Les Wangbergs artikkel her.

Blåblått verdensbilde

Ali Esbati skriver i Klassekampen:

Oppe på kommandohøydene peker kompassnålen i en entydig retning. Dels skal lønnsutviklingen begrenses. Dels skal det være «uunngåelig» å betale mer for velferdstjenester gjennom markedet i stedet for skatteseddelen, og at syke og arbeidsløse skal straffes økonomisk. Dette er ingredienser i samme oppskrift. En oppskrift for å kanalisere ressurser nedenfra og opp – fra vanlige folk som jobber eller som delvis og/eller midlertidig har havnet utenfor arbeidsmarkedet, til alle de som har det trygt og godt.

Les hele kronikken her.

Farvel faktabasert velferdsdebatt?

Journalist Jon Hustad sin bok «Farvel Norge» (Dreyer forlag) ble i går lansert hos tenketanken Civita. I boka gjentar Hustad høyresidens favorittpåstander om velferdsstatens manglende bærekraft. Budskapet er at «den nåværende norske velferdsstaten er en fiasko», noe som står i skarp kontrast til så å si all tilgjengelig fakta og statistikk.

Boka til Hustad «gjennomsyres av antihumanisme og mistro til folkestyret» skriver redaktør i Manifest Tidsskrift Mimir Kristjánsson i sin anmeldelse: «Hustad later til å ha glemt at økonomien er til for menneskene, og ikke omvendt. Gang på gang beklager han seg over at syke, kvinner, fiktivt fattige, uføre og innvandrere ikke klarer å leve opp til økonomens idealer. Til slutt er det nesten som man mistenker ham for å ville bytte ut folket og velge seg et nytt».

Les hele anmeldelsen her.

Flere omtaler av Hustads bok:

Fritt fram for private

Ali Esbati kommenterer Høyre og Frp sin regjeringsplattform, i en artikkel på NRK Ytring. «De rikeste blir rikere, mens folk flest får mindre frihet i arbeidslivet. Det blir den politiske hverdagen under regjeringen Solberg,» skriver han. «Flygeledere, postvesen og jernbane blir konkurranseutsatt. Dermed overtar høyresidens skrivebordsteorier for fellesskapsløsninger som har vist at de fungerer gjennom årtier.»

Les kommentaren Fritt fram for private her.

Veien videre for venstresiden

Ap-nestleder Helga Pedersen, SV-topp Snorre Valen, Rødt-leder Bjørnar Moxnes og kommentator i Bergens Tidende Maria Sandvik satt alle i panelet da venstresida møttes til strategidebatt på Kulturhuset i forrige uke i regi av Klassekampen og Manifest Tidsskrift.

Hva var det egentlig som gikk galt, og hva skal venstresiden gjøre nå? Les fyldig referat fra debatten på Manifest Tidsskrift.

Debatten om veivalgene for venstresiden fortsetter på Manifest Tidsskrift: