Monthly Archives: september 2013

Valla om veien framover for venstresiden

Les intervju med Gerd-Liv Valla på Manifest Tidsskrift, der hun snakker om hva som må til for å styrke venstresiden i tiden framover:

Hvorfor skal vi holde oss til skatteløftet fra 2004? Folk er villige til å betale mer skatt, dersom de vet hva det går til. Mange har god råd i dag, men det er på tide å stille spørsmålet om hvor mye vi egentlig skal forbruke. Hvor mange ting skal vi ha. Når det private forbruket øker, blir det også større forskjeller mellom folk. Vår oppgave på venstresiden er å framholde viktigheten av fellesskapsløsninger.

Debatten om veivalgene for venstresiden går for fullt på Manifest Tidsskrift:

Mer frihet. Mer fellesskap.

Sveinung Rotevatn svarer (Dagbladet, 18.09) på Ali Esbatis kronikk (Dagbladet, 16.09) om behovet for en rødgrønn offensiv for mer fellesskap og frihet.

Rotevatn skriver: «Den uunngåelege framtida for norsk økonomi og arbeidsliv ser om lag slikt ut: Vi må jobbe meir, vi må stramme inn den offentlege pengebruken og vi må truleg gjere endringar i skattesystemet.»

Esbati svarer Rotevatn (Dagbladet, 19.09): «Norge har høy sysselsetting, både generelt og for grupper som i andre land ofte ikke jobber. Norge har høy produktivitet. Denne suksessen er et fellestrekk for flere land med velutviklede fellesløsninger. Land som i større grad har fulgt den ‘uunngåelige’ oppskriften til Rotevatn klarer seg betraktelig dårligere. Å minne om dette er ikke ‘å stikke hodet i sanden’, som Rotevatn påstår, men å sette erfaringer fra virkeligheten over markedsøkonomisk skrivebordsteori.»

Les Esbatis svar her.

Solidaritet på prøve

Valgresultatet er ikke sluttstreken, men startstreken for en politisk kamp som vil forme framtidas Norge. Magnus Marsdal og Ali Esbati skriver på Manifest Tidsskrift:

Drømmescenariet for LO kunne vært et borgerlig generalangrep på «den norske modellen». Det ville mobilisert et helvetes spetakkel blant mange av landets over 1,5 millioner fagorganiserte. En blå regjering tjener ikke på å vekke den slumrende kjempen. Så kanskje utfordres ikke fagbevegelsen som sådan. Kanskje utfordres heller den mest sårbare forutsetningen for dens sterke posisjon: Solidariteten med dem som står nederst på stigen. De som må komme seg opp om morran og plukke hundebæsj. De som samfunnet «svikter» når NAV gir dem noe å leve av. Du vet, de menneskene som vi egentlig ikke har råd til.

Les teksten Solidaritet på prøve på Manifest Tidsskrift her.

Permanent midlertidig?

Hvordan arbeidslivet er organisert er noe av det som aller mest påvirker et samfunn og hverdagslivet for borgerne i det. I valgkampen er høyresidens partier, særlig Høyre, ofte heller ulne om hva de ønsker å endre på i Arbeidsmiljøloven. Men forskjellene mellom blokkene er tydelige, noe som blant annet kommer fram i partienes svar til LO sine spørsmål om arbeidslivet.

I artikkelen Permanent midlertidig på manifesttidsskrift.no skriver Ida Søraunet Wangberg om en av de sentrale spørsmålene på arbeidslivsområdet: midlertidige ansettelser. «Hva Høyre definerer som et ‘midlertidig behov’ er foreløpig uklart. Slik det er formulert i partiets program, kan det tolkes som det er opp til arbeidsgiver selv å definere,» påpeker hun.

Les også:

  • Den glemte arbeidshverdagen. Lotta Elstad om gapet mellom det abstrakte og det konkrete perspektivet på arbeid. Om makt og avmakt.
  • En endret jobbhverdag. Nina Skranefjell om arbeidspress og mer detaljstyring innenfor mange bransjer.
  • Den trygge rammen. Ingrid Wergeland om dagens arbeidsmiljølov og hva som står på spill hvis høyresiden får makt til å endre den.

Det Høyre ikke sier

manifesttidsskrift.no har vi i flere artikler gått gjennom vanlige påstander fra høyre-siden. Høyre snakker om politikken sin som om den gagner folk flest. Men egentlig er det langt smalere interesser som vil tjene på partiets politikk. Ida Søraunet Wangberg sjekker seks Høyre-argumenter opp mot forskning og erfaringer fra virkelighetens verden.

Det_høyre_ikke_sier

Les også: