Monthly Archives: august 2013

Omsorgsprofitørene

Høyre og Frp ønsker å «slippe alle gode krefter til» i omsorgssektoren.

I vårt nye faktaark ser vi på hva som har skjedd i Sverige, hvor man allerede har åpnet for et større «mangfold»:

  • 3⁄4 av de største selskapene innen skole, helse og omsorg styres av risikoinvesteringsselskap. Med høye profitter er svensk velferdsstat en gullgruve for omsorgskonsernene.
  • Det er ikke dokumentert verken i Norge eller ellers i Norden at konkurranseutsetting i helse og omsorg bedrer effektiviteten.
  • Konkurranseutsetting bidrar til omfordeling fra de ansatte som taper lønn og pensjon.
  • Det fører til økt byråkratisering for å administrere anbudsrunder, kvalitetskontroller og kontroll av pengestrømmer.
  • Flere av de kommersielle omsorgsselskapene har fått omfattende kritikk for at de har spart penger og økt profitten ved å kutte på kvaliteten. Det har blant annet blitt avslørt alvorlig vanskjøtsel av eldre.

Les faktaarket Omsorgsprofitørene her.

Desinformerer Høyre om sykefravær?

Høyres nestleder Bent Høie debatterte innføring av «normert sykemelding» med helseminister Jonas Gahr Støre NRKs Dagsnytt atten onsdag. Høie argumenterte med at gjennomsnittlig fraværslengde ved skulderskade i Vestfold er «over 100 dager», mens det i Telemark ligger «litt over 53 dager».

Påstanden er misvisende, noe vi viser i et nytt faktaark.

Arbeids- og velferdsetatens rapport om fylkesvise forskjeller i fraværets varighet viser at gjennomsnittlig fravær ved «skuldersyndrom» er 81 dager i Vestfold og 65 dager i Telemark.

Dette er en forskjell på 16 dager, ikke over 50 dager, som Høyre påstår.

Hvis man sammenligner median fraværslengde ved skuldersyndrom, er den 28 dager i Vestfold og 22 dager i Telemark. Da er vi nede i en forskjell på seks dager.

Les faktaarket her.