Monthly Archives: mai 2013

Fakta fra Manifest Analyse: Gir konkurranse kvalitet i eldreomsorgen?

Vi har få kommersielle sykehjem i Norge. Høyres argument for å få flere er at «konkurranse gir kvalitet i eldreomsorgen». En artikkel i det amerikanske fagtidsskriftet Health Services Research kaster lys over hvordan denne teorien står seg i det praktiske liv.

Funnene tyder på at konkurranse om høy profitt på velferd ikke er det samme som konkurranse om høy kvalitet på velferden.

Les mer i det nye Fakta fra Manifest Analyse: «Gir konkurranse kvalitet i eldreomsorgen?» her.