Monthly Archives: november 2012

Bunnløs spiral

Ali Esbati skriver i Dagsavisen om høyresidens krav om «lønnsmoderasjon». Samtidig arbeides det for at skattene for de rikeste skal senkes enda mer, og at flere velferdstjenester skal privatiseres:

Et blikk ut over verden viser at den nedadgående spiralen ikke leder ned til fast grunn, eller til en sunn idealvekt, for å bruke Siv Jensens metafor om «slankekur» i de kollapsede søreuropeiske økonomiene. Vi bevitner i stedet en beinhard klassekamp ovenfra, ført av økonomisk-politiske eliter med transnasjonalt sammenfallende interesser og standpunkter.

Norge har gode muligheter til å by på motstand mot den store tilbakerullingen. Men da er alternativet solidaritet: Å avvise angrepene på de mest utsattes velferdsrettigheter, å bygge ut snarere enn å tynne ut den felleskapsfinansierte tjenestesektoren, og å kreve moderasjon – eller helst stille kontemplasjon – fra dem som svever alt for høyt over britiske studenter, tyske industriarbeidere og norske SAS-ansatte.

Les hele kronikken her.

Storstreik i Europa

«Når flere søreuropeiske fagforeninger i dag organiserer streiker og demonstrasjoner, forsvarer de mer enn lønninger og arbeidsvilkår. De injiserer litt håp i det hardt pressede demokratiet i Europa. Det store spørsmålet bør ikke være hvorfor de protesterer, men hvorfor man har sett så lite aktiv solidaritet med dem i andre land som ikke er rammet like hardt. Det kan komme til å koste oss dyrt,» skriver Ali Esbati om storstreiken i Europa i Klassekampen.

Les teksten Demokratisk Årelating her.

Stream av Manifest Frokost 02.11.12

Manifest Frokost: Nav – problemløser eller problemskaper?

Opptak fra møtet ligger her.

Med fem år som Nav-ansatt, erfaring fra psykiatrisk poliklinikk og doktorgrad om hørselshemmede har Katharine C. Williams sett Nav-systemet både fra inn- og utsiden. Hun kommer til Manifest Frokost for å fortelle om sine erfaringer med Nav på bakkenivå.

Etterpå blir det samtale og diskusjon: Hvorfor opplever noen at Nav bidrar til å forsterke problemer de heller burde løse? Og sitter problemet på Nav-kontoret eller på Stortinget?

Innlegg og diskusjon med:
Katharine C. Williams, psykologspesialist, doktorgradsstipendiat og forfatter av kronikken ”Nav gjør folk syke”
Hanne Nordhaug, leder i NTL Nav
Karin Andersen, nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen, SV
Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i Nav