Monthly Archives: oktober 2012

Dagen vi ble dummere

– Når finansaktører får presentere sannheten om statsbudsjettet, gjør mediene særinteresser til hoveddommere, skriver Lars Gunnesdal og Julie Lødrup i kronikk i Aftenposten i dag.

Les hele kronikken her.

Privatskoler er ikke løsningen

Ebba Boye svarer Forum for Friskoler i Dagens Næringsliv 2.oktober. “Det har blitt større kvalitetsforskjeller mellom skolene etter at Sverige åpnet for privatskoler. Noen få elever går på eliteskoler, men mange privatskoler har lav kvalitet og totalt sett har resultatene blitt mye dårligere.”

Les mer her