Monthly Archives: juli 2012

Fordeling og stagnasjon

Ali Esbati skriver i Klassekampen om situasjonen i Spania, der innstrammingene som nå gjennomføres for å redde bankene innebærer en «statsfinansiell selvmordsaksjon».

«Den politiske konklusjonen, er at en realistisk vei ut av krisen ikke kan legges utenom behovet for kraftig omfordeling. Fra overskudd til lønninger, særlig i de landene som har store handelsoverskudd, fra privat forbruk til offentlig forbruk, fra finanspapirer til reelle investeringer, fra fossil energi til fornybar. Spørsmålet blir hvilke organisasjoner som skal målbære dette behovet. I Spanias gater gjør man i det minste et forsøk», skriver Esbati.

Les hele kronikken her.

Melands faktafest

Lars Gunnesdal svarer på Astrid Melands artikkel i VG 19.juni: «Astrid Meland skriver den 19. juni om valget i Hellas og et mulig “drakmageddon”, og har rett i at landet trenger å rydde opp i den politiske korrupsjonen. Men når hun prøver å forklare hvorfor Hellas har havnet i den situasjonen de har ved å gjengi sentrale fakta som sammenligner landet med Tyskland, går mye feil.»

Les hele innlegget her.