Monthly Archives: februar 2012

3 + 3 = sant

På Olavsgården sykehjem i Harstad er de ansatte uthvilte og motiverte. Med innføring av 3 + 3-turnus er det mye som går bedre på sykehjemmet.

Med 3 + 3-ordningen jobber de ansatte i tre dager og har fri i tre dager. Ingen av de ansatte på Olavsgården er ansatt i stilling under 65 prosent, og målet er at alle skal opp til minst 75 prosent. Både ansatte og beboere på sykehjemmet er storfornøyde og ingen vil tilbake til den gamle turnusordningen.

Leder på Olavsgården, Ellen Johnsen mener helt klart at deres modell har overføringsverdi, på et premiss:

– Det viktigste for å lykkes er å ta seg god tid og ha en grundig prosess før man starter opp. Hos oss gikk det et år fra vi begynte å diskutere og presentere turnusendringen til vi satte i gang. Det må gjøres demokratisk.

Nina Amble er arbeidslivsforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Hun mener arbeidsplasser i alt for stor grad administreres av folk som ikke vet hva som skjer på jobben.

– Dette er de ansatte i mye større grad kapable til å gjøre selv. Offentlig sektor er i dag som industrien var før. I stedet for medvirkning og medbestemmelse ser vi overstyring fra administrasjonen. Folk må få bruke fagligheten sin også til å organisere arbeidsplassen sin. Det trengs en demokratisering av arbeidsplassene!

På Manifest Årskonferanse den 13.mars kommer Nina Amble fra AFI og Ellen Johnsen og Kari Eilertsen fra Olavsgården sykehjem for å snakke om nøkkelen til kunnskap i arbeidslivet.

Se fullstendig program for årskonferansen her.

Historien om Olavsgården sykehjem kan du også lese mer om i Manifest Analyses kommende pamflett ”Deltidsfella” som kan bestilles her.

Vanskelig solidaritet

Jens Stoltenberg har i lys av den økonomiske krisa i verdensøkonomien tatt til orde for å gjøre det kommende lønnsoppgjøret til et «solidaritetsoppgjør», forstått som en opprettholdelse av den etablerte frontfagsmodellen, der lønnsveksten i konkurranseutsatt industri legger rammen for lønnsveksten i resten av økonomien.

Ali Esbati skriver om dette i Magasinet for fagorganiserte.

«Men dette bør ikke automatisk føre til konklusjonen at norske lønnsmottakere, verken i industrien eller utenfor, må holde igjen sine lønnskrav for å dempe arbeidsløshetsrisikoen. […] Hvis de sektorer som er markedsrettede og utsatt for internasjonal konkurranse skal fungere godt og dynamisk, må det også til velfungerende infrastruktur, utdanningssystemer og offentlige tjenester. Derfor kan man problematisere en “solidaritet” som i praksis innebærer at lønnsforskjellene mellom industriarbeidere og for eksempel handels- eller helsepersonell ikke blir mindre.»