Monthly Archives: februar 2012

Frykter at løsarbeid undergraver fagkunnskapen

Leder i Oslo Bygningsarbeiderforening, Petter Vellesen bekymrer seg for utviklinga i hovedstadens byggebransje. Vellesens bekymringer får næring fra blant annet De Facto-rapporten «Innleieboom i byggebransjen» som viser at siden 2007 har det blitt nærmere 30 prosent færre fast ansatte i entreprenørbedriftene.

– Entreprenørene har ansettelsesvegring og ansetter ikke, men leier inn i stedet, sier Oslo-lederen.

Han peker på at denne utviklinga truer fagmiljøet i bransjen, og at med oppstykking av ansettelser og ansvarsforhold forsvinner også muligheten til å drive med opplæring på den tradisjonelle måten.

– En annen konsekvens av færre faste ansettelser er at antallet lærlingeplasser også går ned. Hvordan skal vi da sikre ettervekst til bransjen, spør Vellesen.

På Manifest Årskonferanse den 13. mars møter Petter Vellesen Piotr Oklecinski, bedriftstillitvalgt i Adecco og Kristin Vinje, finansbyråd i Oslo for å diskutere hvordan man skal sikre fagkunnskapen i en bransje der faste ansettelser er på vei ut og vikarbruk på full fart inn.

Se fullt program for konferansen her.

Mytene om Hellas

Økonomene Ali Esbati og Lars Gunnesdal skriver i Aftenposten om mytene om Hellas.

Hovedtrekkene i fortellingen er at grekerne har seg selv å takke, fordi de har «levd over evne», ikke jobbet nok og gitt seg selv pensjonsvilkår som ikke er bærekraftige. (…) Årsakene til det greske uføret er komplekse. Man må blant annet se på konstruksjonen av euroen, som konsekvent har gagnet tysk kapital på bekostning av så vel tyske reallønninger som konkurranseevnen i Sør-Europa. Man må fremfor alt skjønne at problemene er mye større enn Hellas.

Les hele innlegget her.

Les gjerne mer i notatet «Den late greker» fra desember 2011.

Flere bør lære ute i bedriftene

Utdanningsforsker Håkon Høst fra NIFU STEP har fulgt 51 yrkesfagelever som har deltatt i forsøk med praksisbrevordning. Praksisbrevordningen går ut på at elevene spesialiserer seg i ett fag gjennom å jobbe i bedrift i to år, i stedet for å følge ordinær yrkesfagopplæring på skolen.

Forsøket har vært en stor suksess. Høst kan fortelle at på tross av at dette i stor grad er elever som har et svakere skolemessig utgangspunkt enn de fleste elever på yrkesfag, er det en større andel som blir lærlinger i praksisbrevordningen enn blant de som går på ordinær yrkesfagopplæring.

Høst mener det er mye å lære fra erfaringene med praksisbrevordningen. Forskeren peker på det har vært helt avgjørende for disse elevene å lære ute i bedrift fra dag 1 og at mange kunne hatt godt av denne måten å lære på.

Den 13. mars kommer Håkon Høst på Manifest Årskonferanse 2012 for å fortelle om erfaringene fra praksisbrevordningen. Se fullt program for konferansen her!

Hva trenger yrkesopplæringen?

Frafall. Dårlig utstyr. Umotiverte elever. Eller kompetanse, yrkesstolthet og læring? Hva er virkeligheten i yrkesopplæringen i dag – og hvordan kan den bli bedre?

Hvorfor må mange yrkesfagelever slite med dårlig og utdatert utstyr?

Hvorfor stiller ikke bedrifter og kommuner opp med nok lærlingeplasser når de trenger kompetente arbeidstakere?

Hvordan kan vi øke kompetanse i yrkesopplæringen uten å svekke ambisjonen?

Rolf Jørn Karlsen i Fellesforbundet ledet utvalget som kom med utredningen Fagopplæring for framtida (NOU 2008:18). Jørgen Leegard i Byggenæringens landsforbund har advart om at skolen ikke klarer å gi elevene kompetansen de trenger før de skal ut i arbeidslivet som lærlinger.

De kommer på Manifest Årskonferanse 13. mars for å diskutere løsninger og problemer for yrkesfagene.

Se fullstendig program for årskonferansen her.