Monthly Archives: september 2011

Den som intet våger, intet vinner

“Hvordan hente ut flertallspotensialet gjennom å gjøre valgdeltakelse mer meningsfylt for flere av de mindre privilegerte? Den motsatte strategien er selvutslettende. Hvis venstresida ikke lenger våger å være venstreside, hvis fellesskapet forvitres ovenfra, da åpnes opinionen for den private lommebokens løsninger, " skriver Magnus E. Marsdal og Julie Lødrup i en kronikk i VG søndag 18. september.

Les kronikken her
Kronikken er et svar til VGs kommentator Elisabeth Skarsbø Moens valganalyse 13. september.

Konkurransens konsekvenser

Høyresiden tar det som regel for gitt at konkurranseutsetting gir effektivitetsgevinster. Det offentlige kan dermed «spare penger» ved å slippe private aktører til. I den virkelige verden er bildet mer sammensatt.

En ny svensk studie, «Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?», har sett på utviklingen i Sverige de siste 20 årene, og konkluderer med at: «Utifrån befintliga studier kan vi inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna om att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden har infriats.»

Laura Hartman i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, som står bak studien, skriver i Dagens Nyheter: «Att 20 år har gått utan en systematisk utvärdering av privatiseringspolitiken är oacceptabelt. Många av välfärdens klienter befinner sig i en utsatt position och de har rätt till bästa möjliga service inom ramen för de mål och resurser för välfärdspolitiken som vi gemensamt satt upp. För att uppnå detta räcker det inte med ideologisk trosvisshet som beslutsunderlag

Les Hartmans kronikk i Dagens Nyheter her.

Les mer om rapporten her.

Les et sammendrag her.

Clemet og kunnskapens pris

Forrige uke kom boka «Spirit Level» på norsk. Civitas Kristin Clemet skrev nylig i en kronikk i Dagbladet: «Kanskje er ulikhetens pris en pris vi av og til må være villige til å betale for at de fattigste skal få det bedre.»

Lars Gunnesdal skriver i Dagbladet: «Forfatterne påviser imidlertid at med økt ulikhet må vi også påregne økt forekomst av sosiale problemer og svekket samfunnskvalitet på en rekke parametre.

Dette er selvsagt tungt å svelge for ideologer som alltid har hevdet at økt ulikhet i seg selv aldri er noe problem, så lenge de fattige får nødvendig hjelp. I lengden er det likevel ikke holdbart å se vekk fra vitenskapelig dokumenterte fakta bare fordi de ikke passer inn i en utrangert ideologi.»

Les hele innlegget her.

Ubehaget i skolekulturen

Utreder Magnus Marsdal i Aftenposten om testing i Oslo-skolen og boka Kunnskapsbløffen.

«Som politisk ansvarlig på arbeidsgiversiden, er det Torger Ødegaards plikt å ta varslere blant kommunens ansatte alvorlig. Høyres skolebyråd svarer i stedet at historiene som nå er kommet frem gjennom NRK, Dagbladet og Kunnskapsbløffen er «tatt rett ut av løse luften». Han bruker også uttrykket ´det rene vrøvl´.

Sist torsdag hadde jeg gleden av å innlede for 200 lærere innen Oslo-skolen. Kursledelsen spurte hvor mange som kjente seg igjen i det jeg fortalte fra Kunnskapsbløffen. Alle rakk opp hånden. Skolebyråden burde ha vært der», skriver Marsdal.

Les kronikken her
Bestill Kunnskapsbløffen her