Monthly Archives: september 2011

Folk og røvere.

«Til tross for at USAs BNP har vokst og vokst, har den typiske husholdningen (median) nå lavere inntekt enn for ti år siden. En heltidsarbeidende mannlig arbeider har i dag lavere realinntekt enn i 1973», skriver Ali Esbati i en kronikk i Dagsavisen.

«Dette betyr helt enkelt at vanlige amerikanere er blitt tynt fra ulike hold til fordel for en stadig mer superrik elite. Og nå etter kollapsen må de betale enda mer.

«Høyresiden i USA, som overalt ellers, stiller spørsmål ved om de fattige ‘egentlig’ er fattige. Det har vært populært med statistikk om at også visse fattige har råd til kjøleskap og DVD-spiller. I all sin empatiløshet avslører det et grunnleggende problem. Det er nettopp annet enn elektriske apparater som koster mer i industrialiserte land; sånt som utdannelse og helsetjenester. 50 millioner amerikanere er i dag uten helseforsikring. Forsikringer via arbeidsgiverne har stupt,» skriver Esbati.

Les hele kronikken her

EU som inkassobyrå

Den greske regjeringen fortsetter å kutte i budsjettene for å tekkes kreditorene. I dag lovet finansminister Venizelos at myndighetene «er beredt på å gjennomføre nødvendige tiltak uansett hvor stor den politiske kostnaden blir».

Kostnaden er langt fra bare politisk. «The first year of austerity shows that the medicine is worse than the disease», skriver den greske fagforeningslederen Zoe LanaraTUC sine hjemmesider. Lanara beskriver hvordan vanlige grekere blir rammet hardt av regjeringens innstrammingstiltak; arbeidsledigheten har doblet seg siden 2008, det samme har selvmordsraten. 1 av 4 grekere befinner seg nå under fattigdomsgrensen.

Lanara avslutter: «The Greek debt crisis is surely rooted in domestic flaws. It has however, become uncontrollable owing to the destructive drive of finance capital to maximize profits by betting on sovereign debt and the inability if the EU to articulate a coherent response. As lasting social regression looms and bankruptcy beckons, the challenge is to reclaim our economy and our lives, protect workers and assert our role as trade unions.»

Notatet «Inequality, poverty and the crisis in Greece» fra ETUI, konkluderer med at den fattigste delen av befolkningen har båret den største byrden av nedstrammingene. Samtidig har landets elite trolig gjemt unna så mye som 600 milliarder euro på hemmelige sveitsiske bankkontoer. Budsjettkrisen er dermed vel så mye et uttrykk for mange år med usosial beskatning og omfattende skatteunndragelser.

I artikkelen «Crisis and Class Struggle in the Eurozone» skriver Vicente Navarro: «The public deficits in Portugal, Ireland, Greece and Spain were the result of declining state revenues, not expanding public expenditures […] the problem of the public debt is thus basically a political, not an economic or financial one.»

Les Lanaras innlegg «Austerity: the union take on a very Greek tragedy» her.
Les notatet «Inequality, poverty and the crisis in Greece» her.
Les artikkelen «Crisis and Class Struggle in the Eurozone» her.

Ny rapport fra Manifest Analyse: «Ute av balanse»

Rapporten viser hvordan underfinansiering av kommunesektoren vil føre til velferdskutt over hele landet – uansett om om kommunestyret på mandag ble blått eller rødt.

Kommunene har de siste årene blitt gjeldsslaver: Gjelden er firedoblet fra 2002 til 2011. Nye tall i rapporten viser at det vil føre til renteutgifter på 7,2 milliarder kroner årlig for kommunene, penger som må tas ved velferdskutt.

Hvor mye penger som blir overført til kommunene i høstens statsbudsjett vil ha mer å si for den kommunale velferden enn hviken partilogo ordføren går med på jakkeslaget.

Det er penger og ressurser i Norge, men veksten er skjevt fordelt mellom sektorene. Rapporten viser en ubalanse i økonomien der vi prioriterer privat forbruksvekst fremfor den lokale velferden som har vært i fokus i valgkampen.

Les mer her
Last ned rapporten Ute av balanse
Les intervju med økonom Lars Gunnesdal i Nationen

Demonstrasjoner på Wall Street

Tidligere denne uken demonstrerte 2000 personer mot Wall Street, og de uregulerte spekulasjonene som har ført til finanskrisen. I løpet av uken har det vært flere hundre demonstranter som har stilt krav om høyere skatt på rike, og økt satsning på velferd, som skole og helse.

Blant demonstrantene er forfatteren av boka “Debt: The First 5,000 Years”, David Graeber. «Debts between the very wealthy or between governments can always be renegotiated and always have been throughout world history. … It’s when you have debts owed by the poor to the rich that suddenly debts become a sacred obligation, more important than anything else. The idea of renegotiating them becomes unthinkable,» sier Graeber til Democracynow.com

Les mer på Democracynow.com
Se intervju på Democracy now med forfatter David Graeber
Les mer på BBC
Følg kommentarer på Twitter #OccupyWallStreet

Bak jubelen

«Velferdstjenester av høy kvalitet, som leveres etter en annen logikk enn den kommersielle, er et sivilisatorisk framskritt. Å forsvare og utvikle disse tjenestene vil innebære konflikt med sterke kapitalinteresser, som gjerne lar profittinstinktene gå foran kunnskaper og fakta,» skriver Ali Esbati i en kronikk i Klassekampen.

Esbati beskriver flere studier av privatisering av helsetjenester, som viser at resultatet er dyrere omsorg og dårligere arbeidsforhold for de ansatte.

Les kronikken her

Bakgrunn:
Les om metastudien på 317 studier her
Les om den danske studien her
Les om den svenske studien her