Monthly Archives: juli 2011

«Til våre tapte kamerater»

Vi gjengir her Klassekampen-journalist Mímir Kristjánsson sitt minneord for de drepte i fredagens terrorangrep.

«Norge har mistet mange av våre beste på Utøya. Jeg og mange med meg har også mistet gode venner. Men de vi har mistet skal vite at vi skal hevne dem. Vi skal hevne Tore på talerstolen. Vi skal hevne Monica ved å fylle Utøya med latter og sang i årene som kommer. Og vi skal hevne dere ved å stå urokkelig fast på de ideene dere trodde på. På et åpent og mangfoldig samfunn, uten hat og fremmedfrykt.»

Hele minneordet kan leses her.

I etterkant av tragedien

Ali Esbati har de siste dagene blitt intervjuet i en rekke medier. Her et utvalg:

  • På Al Jazeeras nettsider her.
  • SVT (fra ca.06.30) her.
  • På «Democracy Now» her.
  • I Politiken her.

Magnus Marsdal var onsdag i debatt på Dagsnytt 18 med bl.a. Hege Storhaug og Hans Rustad. Klippet er tilgjengelig her (fra ca 17:30).

Flere anbefalte kronikker:

Minnemarkeringer i kveld

Fredagens hendelser er vanskelige å begripe. Vi i Manifest er forferdet over det som har skjedd, og føler med alle de etterlatte og pårørende. Dette er en ufattelig tragedie som det vil ta tid å ta innover seg.

Samtidig er vi i Manifest utrolig takknemlige for at vår kjære kollega Ali Esbati, som var tilstede på Utøya, har kommet hjem i god behold.

Vi oppfordrer alle på det sterkeste til å møte opp på de ulike minnemarkeringene som er planlagt senere i dag rundt om i landet.

En oversikt over markeringene finnes her.

Støtt en greker!

Det greske parlamentet vedtok nylig under påtrykk fra EU, ECB og IMF en massiv sparepakke, samtidig som hundretusener demonstrerte utenfor i Athens gater. Til gjengjeld fikk Hellas nye «kriselån» for å kunne betjene landets stadig eskalerende statsgjeld. Et sentralt virkemiddel for å rettferdiggjøre den udemokratiske prosessen har vært å legge skylden for landets økonomiske problemer på grekernes egen «latskap».

Ali Esbati skriver i Klassekampen: «Grekerne jobber flere timer enn alle andre europeere. Den reelle gjennomsnittlige pensjonsalderen i Hellas er om lag 62, høyere enn gjennomsnittet i EU. Men mange medier har i stedet slapt formidlet misforståelser og rykter. […] Hellas topper også en sammensatt indeks over arbeidspress. Grekere jobber ofte i helger og om netter, de har liten mulighet å tilpasse arbeidstiden, de opplever svært mye stress på jobben, og de sliter med å kombinere jobb og familiekrav. Det sistnevnte kan ses i forbindelse med at det i Europa er grekere, nest etter irlenderne, som bruker mest tid på å ta hånd om eldre eller funksjonshemmede slektinger.»

«Vaneforestillinger om slappe, irrasjonelle grekere går hånd i hånd med vaneforestillinger om markedets representasjon av rasjonalitet – at det bare dreier seg om å «sette tæring etter næring». Slik skjules det faktum at kapitalismen innebærer det motsatte: Noen har makten til å bestemme kontraktsvilkårene, og andre må holde seg til dem til enhver tid. Grekerne som demonstrerer i gatene med sine «Nei»-skilt forsøker å skjære igjennom veven av løgner som kamuflerer kjernen i vårt økonomiske system. Det er det verdt å støtte», avslutter Esbati.

Les hele kronikken her.

Det nyliberale ikke-mennesket

«Den herskende ideen om “økonomi” overskrider nasjonsgrensene. Under dette regimet er alt reduserbart til enkle, maksimalt forflatede markedsrelasjoner. En omfattende naturkatastrofe. En omfattende politisk krise. Begge framtrer som tilfeldige “eksterne sjokk”. Den anbefalte måten å forholde seg til dem på, rører seg langs en allmenngyldig akse: Kjøp eller selg», skriver Ali Esbati i Dagsavisen.

Esbati skriver om hvordan det nyliberalistiske tankesettet reduserer alt til økonomiske transaksjoner, og siterer Arne Johan Vetlesen fra nyeste utgave av Agora på hvordan nyliberalismens har som «et mål å bringe all menneskelig (sam)handling innenfor markedets domene.»

«I det nyliberale verdensbildet er fantasien om markedets effektivitet alt – hundretusenvis av grekere som krever økonomisk rettferdighet og menneskelig verdighet intet. Slik gjør nyliberalismen noe med oss, med vår plass i verden, med våre relasjoner til våre medmennesker. Den gjør oss til ikke-mennesker i forhold til det samfunnet vi hver dag gjenskaper. Som den franske filosofen Dany-Robert Dufour skriver i Agora: “Det er ikke bare de institusjoner vi deler som er i fare; det er også, og fram for alt, hva vi er”.»

Les hele kronikken her.