Monthly Archives: april 2011

Nektet å trene opp sine egne streikebrytere – fikk sparken

I februar meldte den danske IT-fagforeningen Prosa at den ville ta ut mange av sine medlemmer i streik fra 1.juni dersom de ikke kom til enighet med IT-selskapet CSC, som over lengre tid har motsatt seg en ny tariffavtale.

CSC svarte med å hente inn vikarer som skulle gå inn som streikebrytere ved en eventuell streik. Til alt overmål ble mange satt til å lære opp sine egne streikebrytere. Dette ble i overkant for 15 av de ansatte, som før påske gikk ut i spontanstreik, noe som kort tid etter medførte sparken.

Les mer hos danske Arbejderen her.

Sverige: Sterke protester mot sykelønnssystemet

Denne uken har titusener av svensker deltatt i markeringer mot landets sykelønnssystem. En av talerne i Stockholm var kreftsyke Erik Videgård, som tidligere har skrevet om sitt eget tilfelle i mediene. Han kunne fortelle om sine kontakter med andre kreftsyke som har blitt tvunget ut i arbeid og om barn til foreldre som ikke har penger, fordi de ikke får sykelønn.

Eksemplene på de absurde konsekvensene av dette systemet har etter hvert blitt uhyre mange. Nå har også Sveriges Kristna Råd – et politisk uavhengig samarbeidsorgan for kirkene i Sverige – fått nok. Mange kirker har opplevd at flere og flere fortvilte mennesker søker seg til dem, fordi de blir nektet støtte fra samfunnet med de nye reglene.

Les mer her.

Troen på markedet

Ali Esbati har anmeldt Respublicas nye antologi «Troen på markedet», som presenterer nyliberalismens sentrale ideologer, i Klassekampens bokmagasin.

«I dette tankeuniverset oppfattes det som en spesielt farlig trussel at de forfordelte forsøker å forandre samfunnet, og gjennom det sine egne livsvilkår, kollektivt. Det som hos nyliberalerne presenteres som et abstrakt ideal om den ypperste frihet, er i virkeligheten en svært konkret situasjon, der den som i dag er rikt og mektig skal få beholde nettopp sin rikdom og sin makt, uten å forstyrres. Og for å nå og bevare denne tilstanden, er det nærliggende å sikte mot en reindyrket autoritær statsmakt», skriver Esbati.

Les hele anmeldelsen her.

OECD-kritikk av pensjonsreformen

En ny rapport fra OECD er kritisk til pensjonsreformene som er gjennomført i de ulike medlemslandene de siste årene, skriver Klassekampen. Organisasjonen er særlig kritisk til innføring av levealdersjustering på pensjonene, slik Norge og noen andre land har gjort, og mener at man heller burde innføre en generell økning av pensjonsalderen.

«Kutt i pensjonene som følger økende levealder rammer først og fremst dem som har tjent dårligst, jobbet hardest og som lever kortest», sier Magnus Marsdal i en kommentar til samme artikkel (ikke på nett).

Les mer i Klassekampen her.

Les mer hos Mandag Morgen her.

Rune Bjerkes virkelighetsforståelse

Aftenposten melder at DnB Nor sjef Rune Bjerke i går holdt et foredrag som skulle avkrefte en rekke myter om finansnæringen. «Finansnæringen i Norge er ikke lønnsledende», sa Bjerke til en forsamling bestående av finansfolk.

Bjerkes “triks” er å henvise til lønnstatistikk for 2009, et enkeltstående år der lønningene i sektoren faktisk gikk ned på grunn av finanskrisen. I 2010 er ting igjen i rute, og tallene viser at lønningene i finansnæringen ligger 25-35 prosent over andre næringer.

“Myteknuseren” Bjerke mottok i 2010 en samlet godtgjørelse på 6,6 millioner.

Les mer i Aftenposten her.
Les også «Bonusboom for Bjerke» i Dagens Næringsliv her.
Lønnsstatistikk fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) finnes her.