Monthly Archives: mars 2011

Eurokrise utan ende

Rune Skarstein skriver i en kronikk i Klassekampen om Tysklands sentrale maktposisjon blant eurolandene. Landet har tilsynelatende kommet seg helskinnet gjennom finanskrisa, mens en rekke andre europeiske land sliter tungt, og har mottatt store lån fra tyske banker.

Flere tyske aktører har nå sett seg lei på at «tyske skattebetalere skal finansiere unnasluntrerne i andre euroland», men som Skarstein påpeker: «diagnosen til dei tyske nasjonalistane er feilaktig. Berre om eit einaste euroland, nemleg Hellas, er det grunn til å hevde at regjeringa har mangla «budsjettdisiplin» og ført ein «uansvarleg finanspolitikk». I alle dei andre eurolanda, medrekna Tyskland, skuldast budsjettunderskota at regjeringane har gått inn med enorme hjelpepakkar for å redde kaputte bankar som hadde kjøpt «giftige» derivat og drive ein hovudlaus utlånspolitikk.»

Les hele Skarsteins kronikk her.

Konkurranseutsetting

Sykepleier Marit Müller-Nilssen skriver i Dagbladet om hvordan anbudsprossesser fortoner seg for de ansatte innen helse- og omsorgssektoren. «Skulle deres erfaringer oppsummeres med ett ord, måtte det være frykt», skriver Nilsen på bakgrunn av en rekke intervjuer hun har utført de siste årene.

«Slik konkurransepolitikken har vært ført i Oslo de senere år har den gitt negative konsekvenser på flere områder. Nå bør anledningen brukes til å finne bedre og mer bærekraftige betingelser for alle som deltar aktivt i utøvelse av eldreomsorg», skriver Nilsen.

Les hele kronikken her.

Republikanerne i Wisconsin trumfer gjennom lovforslag

I februar brøt det ut store protester i den amerikanske delstaten Wisconsin etter at den republikanske guvernøren foreslo å stramme kraftig inn på rettighetene til delstatens fagorganiserte. Uten Demokratenes 14 medlemmer i delstatssenatet, som i flere uker har oppholdt seg i nabostaten, har de gjenværende Republikanerne vært for få til å stemme gjennom det foreslåtte lovforslaget.

I går ble likevel den delen av lovforslaget som visstnok «ikke angikk budsjettet» vedtatt uten opposisjonen tilstede. Vedtaket innebærer blant annet at fagforeninger bare kan forhandle om lønn, og at lønnsøkninger utover prisveksten trenger godkjennelse av en folkeavstemning. I tillegg fjernes fagforeningsfradraget. Demokratenes leder i delstatssenatet, Mark Miller, uttalte etterpå: «In 30 minutes, 18 state senators undid 50 years of civil rights in Wisconsin».

Les mer i New York Times her.
Les og se video av talen Michael Moore holdt i Madison, Wisconsin, forrige uke her.
Les Noam Chomskys artikkel «The Cairo-Madison Connection» her.

Ny rapport om «offentlig-privat samarbeid»

Hallvard Bakke har på oppdrag fra Fagforbundets utarbeidet rapporten «Offentlig-privat samarbeid – Dyrt og dumt»

Rapporten konstaterer at enhver OPS-avtale vil ha høyere finansieringskostnader enn tradisjonelle avtaleformer. «Det skyldes at det offentlige vil oppnå lavere rente, siden risikoen vil anses som større for private låntakere. Disse vil også normalt måtte ha en viss egenkapital for å få lån. Avkastningen som kreves på egenkapitalen vil være høyere enn bankrente». Dessuten vil OPS-kontrakter ha høyere transaksjonskostnader, det vil si kostnader for byråkrati for å få på plass og følge opp avtalen.

Fagforbundets leder Jan Davidsen mener offentlig-privat samarbeid (OPS) for å finansiere offentlig infrastruktur vil svekke økonomien i norske kommuner. Davidsen krever at regjeringen tar et større ansvar for utbygging av infrastruktur.

Les en kronikk av Hallvard Bakke publisert i Dagens Næringsliv.
Les rapporten «Offentlig-privat samarbeid – Dyrt og dumt»

Innmeldt, utmeldt eller påmeldt?

FAFO lanserte i dag rapporten Innmeldt, utmeldt eller påmeldt? Et annet bilde av utenforskap i Norge. Hovedkonklusjonen er at det ikke er 7-800.000 nordmenn som er i et “utenforskap”. De aller fleste er inne i arbeidslivet, mens rundt 200.000 er “påmeldt”. De er midlertidig ute av arbeidslivet, men har realistiske sjanser til å komme inn igjen. Disse besitter et stort potensial som kan nås ved å blant annet skape nye arbeidsplasser.

Rapporten kan lastes ned på FAFOs nettsider.

Manifest Analyse har tatt opp tilsvarende temaer i rapporten Lanseringen av utenforskapet og i pamflettene Uførepensjon ABC og "Sykelønn ABC. ":http://www.manifest.no/boeker/sykeloenn_abc