Monthly Archives: mars 2011

Politisk risiko

Ali Esbati skriver i Dagsavisen: «Finanskrisen blottla den virkelige betydningen av “risikohåndtering” i markedsfundamentalismens seiglivede tidsalder: Å skaffe seg politisk makt for å slippe å ta nedsiden av økonomisk usikkerhet.»

Mangelen på økonomisk usikkerhet er særlig tydelig i velferdssektoren, siden det offentlige står som garantist for finansieringen, og det alltid vil være behov for utdanning og helsetjenester. Sektoren er derfor et yndet marked for de såkalte «risikokapitalselskapene», godt hjulpet av NHOs tvilsomme regnestykker.

«I høstens kommunevalg bør de som ønsker å ete seg dypere inn i velferdssektoren i det minste møtes av det som i bransjen kalles “politisk risiko”. Det vil si, den demokratiske muligheten til å fatte andre beslutninger enn det de økonomiske makthaverne ønsker seg», skriver Esbati.

Les hele Esbatis kronikk her.

Regnefeil forsvarte budsjettkutt i Danmark

Det danske Finansdepartementet måtte i forrige uke vedgå en regnefeil i sine prognoser som overvurderte anslaget for landets budsjettunderskudd i 2010 med 43mrd kroner. Et slikt underskudd ville ført Danmark over EUs 3%-grense for offentlige budsjettunderskudd, noe den danske regjeringen brukte til å fremme nødvendigheten av en sparepakke som innebar milliardkutt i velferdsordningene. Den danske økonomen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen kaller feilen «en markant feilvurdering», og mener at regjeringen nå godt kan droppe sparetiltakene.

Jan Birkemose skriver i lederen i denne ukas Ugebrevet A4 om hva dette innebærer for de offisielle framtidsprognosene som legger rammene for politikkens utforming: «Snart vil både regeringen og oppositionen fremlægge hver deres bud på en 2020 plan. I sagens natur vil sådanne planer basere sig på økonomiske skøn og en masse matematik. Men trods det grundvilkår, får vi her syn for, om nogen har lært af Finansministeriets elendige træfsikkerhed. Et forsigtigt gæt er, at det ikke er tilfældet.»

Les mer hos Informationen her.

Fagbevegelsen mobiliserer i London

En halv million briter marsjerer mot regjeringens drastiske velferdskutt i kjølvannet av finanskrisa, melder The Guardian og BBC. Dette er de største demonstrasjonene siden protestene før Irak-krigen og fagbevegelsens kraftigste mobilisering på 20 år.

Se mer hos Aftenposten.

Det skal lønne seg å arbeide…

Over 40 millioner amerikanere er i dag avhengige av den såkalte «food stamp»-ordningen, som subsidierer matinnkjøp for husholdninger med lav inntekt. Nå går Republikanerne nye veier for å stramme inn på velferdsbudsjettet med et nytt lovforslag signert fem republikanske kongressmedlemmer. Forslaget inneholder blant annet et punkt som fratar hele familien til en person som går i streik de offentlige matsubsidiene.

 

NHO-topp avslørte varsler

Ektefellen til en sykepleier ved et sykehjem i Oslo varslet sin venn og nabo, direktøren for NHO Service, Petter Furulund, om eventuelle brudd mot arbeidsmiljøloven ved sykehjemmet. NHO-direktøren valgte å sende e-posten videre til en NHO-kollega med styreverv i sykehjemmet. Dermed ble sykepleierens identitet avslørt.

– Jeg ble kalt inn til daglig leder med en gang jeg kom på jobb. Der ble jeg konfrontert med innholdet i e-posten, og de beskyldte meg for å være illojal mot arbeidsplassen min, sier Mai Britt til NRK.
Hun følte at hun ikke hadde noen andre valg enn å si opp.
– Jeg tenkte med en gang at her kan jeg ikke jobbe.

NHO-direktør Furulund mener han ikke har gjort noe kritikkverdig, men «varslet det til en person jeg hadde tillitt til at ville håndtere dette på en ordentlig måte.»

I denne sammenhengen kan det være interessant å se hva NHO skriver i sine egne retningslinjer for varsling: «bedriftsledere og tillitsvalgte sørger for at varslere ikke blir utsatt for negative reaksjoner. Dette er uakseptabelt, enten det skjer av ledere eller kolleger i bedriften.»

NHO Service har på den siste tiden vært på offensiven for mer konkurranseutsetting i offentlig sektor. I et notat som har blitt brukt i mange lokale utspill, hevder NHO Service at det offentlige kan gjøre store innsparinger, uten at det skjer til prisen av lavere kvalitet eller økt arbeidsbelastning på den enkelte. Blant annet Fagforbundet har vist at NHO sitt notat er «gjennomhullet av feil og mangler» og «ubrukelig som beslutningsgrunnlag for kommunene»

Les også en kort bloggkommentar til varslingssaken, av Sigve Indregard.