Monthly Archives: februar 2011

Flere avsløringer om sosial dumping i offentlig regi

Dagladet kan i dag avsløre at flere vikarbyråer lønner sine barnehageassistenter og lærervikarer langt under tariff. De ansatte jobber for kommunale arbeidsgivere i bl.a. Oslo, Bergen og Tromsø.

Beregninger utført av Utdanningsforbundet viser at lærervikarer gjennom vikarbyrået Adecco får betalt helt ned til halvparten av tarifflønn.

«Slik avtalen er i dag, har vi et prisnivå hos Oslo kommune som umuliggjør å lønne i henhold til deres tariffavtale innen disse yrkesgruppene», sier Anne-Stine Talseth i Adecco til Dagbladet.

Les mer på dagbladet.no her.

«Gated Non-Community»

Et kort og morsomt videoklipp inspirert av budskapet i boken «The Spirit Level – why equality is better for everyone», som handler om den høye prisen for stor ulikhet i samfunnet:

En av forfatterne til boken, Richard Wilkinson, var i Norge for et år siden, på et frokostmøte arrangert av Manifest Analyse. Les et intervju med Wilkinson her. Mer om resultatene i boken i to kronikker: «Bevis for ulikhetens pris» og «Ulikhet skader folkehelsa»