Monthly Archives: februar 2011

Det «frie» markedet

Dean Baker skriver i The Guardian om venstre- og høyresidens syn på offentlig inngripen i det ´frie´ markedet. I artikkelen «The real effect of ´Reagonomics´» peker han på jubilanten Reagans kanskje viktigste bidrag, nemlig å etablere forestillingen om at venstresiden ser til myndighetene for å løse samfunnets problemer, mens høyresiden ser til markedet.

«In reality, the right uses government all the time to advance its interest by setting rules that redistribute income upward. As long as progressives ignore the rules that are designed to redistribute income upward, they will be left fighting over crumbs. There is no way that government interventions will reverse a rigged market», skriver Baker.

Les hele artikkelen her.

Striden som venter

«I den verden The Economist tegner et bilde av, utgjør lærere, sykepleiere og togkonduktører den største utfordringen som kloke politikere må våge å ta seg av. Nå er, skriver avisen, ‘industrielle relasjoner’ tilbake i politikkens hjerte, men ikke som en ‘gammaldags’ strid mellom arbeid og kapital, som på Thatchers tid. I stedet står dragkampen mellom skattebetalere og ‘skatteetere’. Det sistnevnte er altså de offentlig ansatte,» skriver økonom Ali Esbati i Klassekampen i dag.

«Veksten til offentlig sektor under ‘gullårene’ etter andre verdenskrig har betydd mye for vanlig folks velferd og arbeidsmuligheter, men også for kapitalens profittmuligheter. Utbyggingen av fysisk og sosial infrastruktur har ført til en modernisering som konkurrerende, profittsøkende kapitalister ikke hadde kunnet ordne på egen hånd.»

Les hele kronikken her.

Flere midlertidige ansettelser er ikke ønsket

HSH hevdet i Dagsavisen 20. januar at “de funksjonshemmedes egne organisasjoner er langt på vei enge med næringslivet” som ønsker flere midlertidige ansettelser. Dette stemmer ikke, og viser igjen at HSH dytter arbeidergrupper foran seg i sin kamp for mer utrygghet i arbeidslivet. Norges Handikapforbund er mot økt bruk av midlertidige ansettelser, og skriver:

Mer fleksibel arbeidstid, bistand til å skaffe jobb, tekniske hjelpemidler, universell utforming, bedre tilgang til transport til og fra jobb og behovet for assistanse, er de tiltakene som fremheves blant medlemmene, og som NHF er opptatt av at myndighetene skal satse på.

Les mer på Norges Handikapforbunds nettsider.

Privat lønn for offentlig arbeid

«Hva skjer når for få unge utdanner og søker seg til et yrke, mens det samtidig blir flere og større ordrer i bransjen?

Økonomer i alle land vil være enige: lønningene skulle presses opp. Mens etterspørselen etter arbeidskraft øker, synker tilbudet. Den eneste måten å rydde opp i denne ubalansen, i en markedsøkonomi, er at prisen må stige—lønningene må opp. Da lokkes flere av dagens unge til å ta utdanningen, og flere av de som har utdanning blir i jobben.»

Les hele kommentaren til Sigve Indregard her.

Fagforeninger må få gå til rettssak

«Det er på tide at Arbeiderpartiet retter opp en gammel urett,» skriver LO-Aktuelts Torgny Hasås i en kommentar om problemene med håndhevelse av Arbeidsmiljøloven ved ulovlig innleie eller ulovlig bruk av midlertidige ansettelser.

I dag er det bare den enkelte arbeidstaker – som altså er i et utrygt arbeidsforhold – som har rett til å gå til sak i slike tilfeller. I praksis betyr det at bestemmelser i loven brytes rutinemessig, uten at det får rettslige konsekvenser. Dette er et hyppig forekommende problem, for eksempel innen hotell- og restaurantnæringen. Som Hasås påpeker var Arbeiderpartiet bevisst problemet under saksbehandlingen i 1999, men da var partiet i opposisjon, og inngikk et kompromiss med Bondevik-regjeringen.

«Det eneste holdbare er at de som har et varig forhold til bedriften, tar på seg oppgaven med å slå ned på ulovligheter. I denne sammenheng er det fagbevegelsen, enten det er klubb, forening eller forbund, som må få rett til gå til sak,» skriver Hasås.

Dette er en løsning som jussprofessor emeritus Henning Jakhelln, en framstående ekspert på norsk arbeidsrett, har sett nærmere på. Manifest Analyse har tidligere presentert Jakhellns forslag i en politisk anbefalning. Henning Jakhelln kommer også å delta på Manifest Årskonferanse 2011, 1. mars.