Monthly Archives: januar 2011

Nødvendighetsfellen

Ali Esbati skriver i Dagsavisen om hvordan NHO prøver å etablere forestillingen om «nødvendige» velferdskutt i Norge, ved å henvise til slike kutt i bl.a. Storbritannia.

«Mens det er åpenbart at sterke politiske krefter jobber for en avløvet velferd, kan det selv for et øvet øye være vanskelig å på det politiske markedet finne et tydelig program for å utvide, fordype og forbedre velferden. Dette altså til tross for at det samme politiske resonnementet som alltid har pekt fram mot «nødvendigheten» av en slanket velferd, nettopp har bidratt til en global økonomisk kollaps, skriver Esbati.

Les hele kronikken her.

Statistisk sentralbyrå: NHO tar feil

Statistisk sentralbyrå påpeker at NHO tar helt feil når organisasjonen hevder «en stadig større andel av befolkningen er utenfor arbeidslivet».

Som Manifest Analyse viste i Dagsavisen tirsdag og i NRK og VG onsdag, er sannheten stikk motsatt: En stadig lavere andel sto utenfor arbeidslivet siste tiår sammenlignet med 1990-tallet, som igjen var bedre enn 80-tallet, som var bedre enn 70-tallet.

Følgende figur viser andelen utenfor arbeidslivet (tall fra Statistisk sentralbyrå).

Dette skyldes økende sysselsetting, først og fremst av kvinner. Når hundretusener av kvinner har gått ut i lønnet arbeid, har naturlig nok også andelen som senere går over i uførepensjon og andre ytelser økt. Dette kaller NHO «trygdebølgen».

Mer om Statistisk sentralbyrås kritikk mot NHOs påstand her.

Tre bølger

«Kristin Skogen Lund, NHOs president – det betyr leder – mener det er tre truende bølger i horisonten: en trygdebølge, en eldrebølge og en innvandringsbølge. Vi må kunne gi NHO rett i at andelen eldre de neste hundre årene ligner en bølge: det vil bli mange flere, og så vil det bli færre igjen. Opp og ned. Innvandring ligner ikke mye på en bølge, mer en veldig slak bakke. Men mest alvorlig er NHOs påstand om trygdebølgen. Den er nemlig helt flat.

I Nord-Norge kaller vi et flatt hav for ei stille. Blankt hav så langt vi ser. Ingen ville finne på å kalle fjorden for en bølge, der den ligger stille, fordi nivået på fjorden er det samme i fjor som i år som til neste år

Les hele kommentaren til Sigve Indregard.

NHOs årskonferanse: Useriøst i operaen

Magnus E. Marsdal spør i en kronikk i VG hvorfor NHO serverer falske fakta til sine konferansegjester i Operaen. NHO påstår at «en stadig større andel av befolkningen er utenfor arbeidslivet.» På denne bakgrunn ønsker man å diskutere noe NHO kaller «trygdebølgen». Men, som Marsdal påpeker:

Da er det litt uheldig at påstanden er bare tull. Fri fantasi. Faktafeil. I virkelighetens Norge, er en stadig større andel av befolkningen innenfor arbeidslivet. Andelen utenfor arbeidslivet blir derfor ikke «stadig større». Den blir mindre. Virkelighetens Norge er blant de tre landene med aller høyest sysselsettingsnivå. Arbeidsfolk flest bidrar hver dag bidrar med sitt arbeid til å skape et solid velferdssamfunn og en økonomi med skyhøy produktivitet. Så finnes det problemer. Ikke minst med tendenser til et ekskluderende arbeidsliv, der innsparing og underbemanning sliter ned arbeidshelsa til pleiere og andre hverdagshelter lenge før tida. Dette må vi ta tak i. Men på en saklig måte. Hva tjener NHO på å svartmale Norges høyt sysselsatte befolkning som om vi var rammet av «trygdebølgen» og snart hjelpeløst fanget i «velferdsfellen»?

Les hele kronikken her.

«Velferds-tull»

«Det er bemerkelsesverdig hvor useriøst NHO forholder seg til fakta. De påstår det motsatte av det som kan dokumenteres av åpne kilder». Det sier daglig leder i alliansen For velferdsstaten Asbjørn Wahl, som også har gått gjennom NHOs påstander om en «velferdsfelle».

Wahl utfordrer NHO på å si hva deres alternativ er:

Vil de at de eldre skal bli en pariakaste som ikke skal få del i velstandsøkninga? NHO må si det rett ut hvis man mener vi ikke kan finansiere de eldres levestandard på samme måte som resten av samfunnet, sier Wahl

Les hele artikkelen her. Wahl har også en kronikk i Dagbladet i dag: «Forskjellsfella»

Dokumentatsjonen på For velferdsstatens nettsider, her.

Les også LO-leder Roar Flåthens advarsler mot NHOs «svenskehandel»