Monthly Archives: januar 2011

Sosial dumping i offentlig regi

Dagbladet skriver om hvordan offentlige instanser, via private leverandørselskaper, benytter seg av renholdere som mottar langt under tarifflønn. «Vi har ikke sjekket lønnsforholdene til de som vasker hos oss», skriver helse og sosialombud i Oslo Anne-Lise Kristensen til Dagbladet.

Les mer i Dagladet som saken her og se hvordan Oslo-politikere reagerer her.

Manifest Analyse har tidligere satt fokus på arbeids- og lønnsforholdene i renholdsbransjen. Konkurranseutsetting av tjenester generelt er en drivkraft for sosial dumping. Fram mot valget til høsten bør de rødgrønne partiene gjøre det klart at de vil stoppe all unødvendig bruk av konkurranseutsetting i norske kommuner. Dette blir også tema på Manifest Årskonferanse 1. mars på Sentrum scene. Se foreløpig program her.

Les den politiske anbefalingen «Sosial dumping i offentlig regi?» her.

Les vår rapport om renholdsfirmaet ISS her.

Bankene må betale i Tyskland

Den tyske utgaven av Financial Times melder at tyske myndigheter ønsker å innføre strengere skattlegging av bankene. Det nye forslaget, som kommer fram i et lekket dokument fra myndighetene, innebærer å øke beskatningen av finansinstitusjonenes overskudd utover de allerede planlagte 15 prosentene. Pengene skal gå til å bygge opp et fond på 70 milliarder Euro som skal «betale for framtidige finanskriser».

Målet er at «bransjen selv, og ikke skattebetalerne, skal betale for problemene som bankene har skapt».

Les mer hos Der Spiegel (engelsk) her.

Les mer hos Financial Times Deutschland (tysk) her.

Støttemarkering for de streikende ved Bekken & Strøm

Ved Bekken & Strøm på Gjøvik streiker 19 av de ansatte nå på åttende uka for tariffavtale. Torsdag 13. januar ble det holdt støttemarkering for de streikende, utenfor bedriftens lokaler. Mer enn 200 personer hadde møtt opp, og mer enn 60 fagforeninger var representert med fane ved arrangementet, hvor blant andre Arve Bakke (Fellesforbundet) og Sture Arntzen (Handel og Kontor) holdt appeller.

Også representanter for klubben på Rockefeller, som før jul vant sin streik for tariffavtale, hadde møtt opp og overrakte overskuddet fra sin streikekasse til de streikende ved Bekken & Strøm. I denne videoen kan du se en liten stemningsrapport fra støttemarkeringa.

Manifest Årskonferanse 2011 kan du møte streikelederne fra både Rockefeller og Bekken & Strøm. Vi spør: Har vi effektive tiltak mot aggressive arbeidsgivere – og hva sier streikene på Rockefeller og Bekken & Strøm om «Den norske modellen»?

Les mer om årskonferansen.

Bankbonuser vs velferdskutt

Den britiske regjeringen har gjennomført store velferdskutt, men har foreløpig latt de store bankbonusene være i fred. Debatten går nå livlig for seg i det britiske parlamentet om hvem som har skylda.

Nyvalgt Labour-leder Ed Miliband utfordret i dag statsminister Cameron fra talerstolen: «Can he explain to the British people: Why does he think it is fair and reasonable, at a time when he is raising taxes on everyone else, to be cutting taxes this year on the banks?», og konstaterte deretter: «The Prime Minister is now in the absurd position of being more of a defender of the banks, than even the banks themselves».

Se video av seansen og les mer hos The Guardian her.

Euroen: Dyr prestisje

Økonom Ali Esbati er ukens skribent i Nei til EU, og skriver om konsekvensene av den økonomiske politikken som blir ført i de baltiske landene for å tilpasse seg euro-samarbeidet.

«Kostnadene for krisen betales ikke bare av dem som blir fattige og arbeidsløse i dag, men kommer også til å måtte være med i overskuelig framtid, gjennom avindustrialisering, tapt kompetanse, sosiale problemer som blir kroniske. Men regjeringene har altså med bindingen til euroen som verktøy ”orket” å føre en politikk som har veltet disse kostnadene over på vanlige folk og på den virkelige økonomien,» skriver Esbati.

Les hele innlegget her.