Monthly Archives: januar 2011

Enda sterkere med 250 støttespillere i ryggen

I dag tegnet FO Møre og Romsdal abonnement hos Manifest Analyse som nummer 250 i rekken. Manifest Analyse finansieres hovedsaklig gjennom abonnementsordningen for fagforeninger, klubber og forbund. Den årlige støtten fra de 250 abonnerende organisasjonene i fagbevegelsen gjør vårt arbeid mulig, og nå stiller vi sterkere enn noen gang før.

– Da vi startet opp i 2009 hadde vi 60 modige abonnenter med oss som turte å satse på oppstarten av Manifest Analyse. Vi skulle vinne den offentlige debatten og sette dagsorden i norsk politikk. Etter årskonferansen i mars 2010 opplevde vi en voldsom vekst i antall abonnenter, vi opplevde at flere fikk troa på oss og ville være med å støtte prosjektet vårt, sier utreder Magnus Marsdal.

Innen årskonferansen 1. mars 2011 braker løs, skal vi forsøke å bli 300 abonnenter! Det virker som om vi fyller et viktig tomrom og presenterer etterlengtede løsninger i den offentlige debatten, samtidig som vi opplever stor iver rundt opplysningsarbeidet vi driver.

Manifest senter for samfunnsanalyse vil takke alle tillitsvalgte, klubber, foreninger, fylkeslag og forbund som har vært med på etableringen og sikret driften av senteret. Uten deres ideer, tid, penger og innsats er ikke et prosjekt som dette mulig.

Arbeiderne vant ved Bekken & Strøm

Ledelsen ved Bekken & Strøm skriver under tariffavtale med de ansatte. Den to måneder lange streiken ved bedriften på Gjøvik er dermed ført til seier.

«I denne saka har vi slått ring om den norske modellen. Det er viktig at den ikke bare blir emne for festtaler, den må også vises i virkeligheten,» uttaler nestleder Anders Skattkjær i Fellesforbundet til Fri fagbevegelse.

Les mer her.

Se video fra støttemarkering på Gjøvik.

Støttemarkering for de streikende ved Bekken & Strøm from Manifest Analyse on Vimeo.

Møt streikevinnerne fra Bekken & Strøm og Rockefeller under Manifests Årskonferanse på Sentrum scene i Oslo 1. mars. Gå hit for påmelding.

Den demografiske bomben?

Vil den aldrende befolkningen over tid medføre en uholdbar byrde for framtidens sysselsatte? Økonomen Dean Baker mener en slik tankegang har ført til at «otherwise sane people» ser for mørkt på framtiden: «Don´t believe the hype about ageing populations imposing impossible costs: productivity is growing faster than longevity», skriver Baker i artikkelen «The demographic timebomb defused» i Guardian.

«The reason that we are on average much wealthier today, even though we have a much larger population of retirees is productivity growth. Such gains in output will allow our children and grandchildren to enjoy much higher living standards than workers today, even while supporting a larger population of retirees».

Les hele artikkelen i Guardian her.