Monthly Archives: desember 2010

Millioner amerikanere på ledighetstrygd fortsatt i faresonen

«To millioner amerikanere kan miste ledighetstrygda fra nyttår. I løpet av 2011 kan antallet øke til 4,5 millioner». Dette rapporterte frifagbevegelse.no nylig.

Dette har skyldes et politisk «gisseldrama» hvor Republikanerne har krevd at de enorme midlertidige skattekuttene for de rike, som Bush-administrasjonen gjennomførte, skal bli videreført, selv når den føderale amerikanske økonomien er i elendig forfatning.

I går ble det klart med et forlik mellom president Obama og ledende Republikanere. Det innebærer videreførte skattekutt, samtidig som ledighetstrygda blir utvidet i 13 måneder. Men som Huffington Post viser i denne artikkelen vil det selv med en slik videreføring av trygda, være flere millioner amerikanere som risikerer å stå uten støtte det nærmeste året. (se den blå linja i grafen i artikkelen)

Den amerikanske fagbevegelsen har den siste tiden ført en kampanje som retter fokus mot problemene for arbeidsledige amerikanere. Se for eksempel denne YouTube-filmen. AFLCIO har utropt 7 desember til «Online Day of Solidarity with jobless workers»

Den som ønsker å lese mer om forliket fra et progressivt amerikansk ståsted kan for eksempel se økonom Paul Krugmans advarsel til Obama-administrasjonen straks før beslutningen, eller jussprofessor Linda M Beals blogginnlegg «White House Caves to GOP on Tax Cuts— ’change we can believe in’ became ’I can’t’»

Syv spørsmål til statsministeren

På LO stats kartellkonferanse forrige uke argumenterte statsminister Jens Stoltenberg for å stramme inn alderspensjonen til uføre. Stoltenberg brukte eksempler for å vise at dagens pensjonsordning i visse tilfeller gir uføre mer enn arbeidstagere i jobb. Men regnestykket statsministeren baserer sitt eksempel på er lagt til årstall 2025. «Først da er det påpekte problemet en mulig realitet for 64-åringene i det tenkte eksemplet,» skriver Magnus E. Marsdal.

Dermed burde det de nærmeste 15 år, i tråd med statsministerens argumentasjon overfor Kartellkonferansen, ikke finnes noen grunn til å innføre levealdersjustering av uføres alderspensjon. Hvordan man håndterer usikkerheten, framstår som et politisk valg: Skal man innføre innstrammingen av uføres alderspensjon og så vente og se hva det blir til med skjerming, eller skal man la tvilen komme de uføre til gode og vente og se om det blir nødvendig med levealdersjustering? I dette veivalget ligger harde realiteter for de uføre, som nå risikerer betydelige kutt i sine ytelser som prosent av inntekt. Samtidig ligger det trolig betydelig politisk symboleffekt for regjeringen i denne saken.

Marsdal stiller syv spørsmål til Stoltenberg, i et brev publisert i Klassekampen i dag. Les brevet her.

Valutakriger

Ali Esbati skriver i en kronikk i dagens Klassekampen om den amerikanske sentralbankens injisering av minst 600mrd dollar i den amerikanske økonomien, en handling som har fått navnet «Quantitative Easing 2».

Han skriver: «Økonomiske eliter i mange land har posisjonene sine knyttet til kunstig høye børsverdier og finansielle rikdommer. De har en konkret interesse av at vanlig folk – både i USA, i kriserammede europeiske økonomier og i eksportavhengige utviklingsland – på ulike måter presses, i stedet for at man beskatter de aller rikeste hardere, og satser på offentlige investeringer og ansettelser. Den amerikanske sentralbanken gjør dermed en (siste?) innsats til fordel for den økonomiske maktstrukturen i den vestlige verden.»

Les kronikken her.