Monthly Archives: desember 2010

Liten aksept for private aktører i eldreomsorgen

Dagbladet omtalte mandag en spørreundersøkelse i regi av NHO som viste at det var «stor oppslutning i alle partier om større konkurranse og valgfrihet i det som normalt er kommunale tjenester».

Sykepleierforbundet har også nylig gjennomført en undersøkelse som viste at 72 prosent av de spurte ønsket at kommunen selv eller ideelle organisasjoner burde drive eldreomsorgen, noe som interessant nok også var det foretrukne valget blant flertallet av velgerne til Frp og Høyre.

Les mer om Sykepleierforbundets undersøkelse her.

Bananrepublikken USA

Den amerikanske senatoren Bernie Sanders har gått hardt ut mot at forlengelsen av skattekuttene som ble innført under Bush-perioden også skulle bli videreført for landets 2 prosent rikeste. For å få gjennom dette truet Republikanerne med å nekte å betale ut mer i arbeidsledighetstrygd til langtidsledige. Sist fredag beholdt Sanders ordet i over 8 timer fra talerstolen i Senatet, vel vitende om at avgjørelsen allerede var tatt, og at denne mandagens avstemning bare var en formalitet. Hele teksten til denne talen kan du lese her.

Her et utdrag fra et flammende innlegg Sanders holdt i Senatet for et par uker siden, der han også advarte mot at USA var på god vei til å bli en bananrepublikk:

«There is a war going on in this country, and I´m not referring to the war in Iraq or the war in Afghanistan. I´m talking about a war being waged by some of the wealthiest and most powerful people in this country against the working families of the United States of America, against the disappearing and shrinking middle class of our country.»

Se hele klippet her.

Irsk mann forklarer krisen på to minutter

NB! Vi advarer mot sterke uttrykk.

For den som ønsker å lese mer om det irske krisebudsjettet:
«Creepy millionaires budget» (De rikeste tjener – andre taper)
«Lenihan: Bank chiefs not likely to face salary cap» (De fleste må betale med lavere inntekter – men ikke banksjefene)
«The EU Is Pushing Ireland to the Brink of Ruin» (Irene må betale strafferenter – de blir fattigere men vil fortsatt være i krise)

Ny rapport fra Manifest Analyse: Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene

Høyre og Frp kopierer nå den svenske høyreretorikken om «utenforskapet». Påstanden er at mange ikke er i lønnsarbeid fordi velferdsordningene våre «fanger» mennesker i «utenforskap».

Heller enn å debattere hva «den nye høyresiden» sier om skandinaviske velferdsløsninger, vil Manifest Analyse fokusere på hva Reinfeldt-regjeringen faktisk har gjort.

Dette er tema for rapporten Lanseringen av «utenforskapet»: Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene, skrevet av økonom Ali Esbati.

Sveriges erfaringer bør stå som en advarsel til Norges regjering: Å stramme inn på adgangen til trygd gir ikke økt sysselsetting eller inkluderende arbeidsliv, men økende fattigdom og nød.

Les mer.

Se også:
Intervju med Ali Esbati i LO-Aktuelt [side 52-53]
Kommentar av Stig H. Christensen på frifagbevegelse.no

Ny europeisk fattigdom – to eksempler

I går skrev to representanter for svenske hjelpeorganisasjoner, sammen med LO-lederen en artikkel i avisa Aftonbladet, hvor de peker på en ny type fattigdom i Sverige: «Härbärgena, som förut tog emot främst missbrukare och mentalsjuka, tar i dag emot helt nya grupper. Allt fler utförsäkrade [som har mistet rett til sykepenger eller uføretrygd på grunn av høyreregjeringens strammere politikk], arbetslösa och arbetskraftsinvandrare kommer nu för att få mat, kläder och någonstans att sova». Andelen barn i Sverige som lever i familier som har langvarig behov for sosialstøtte har økt hvert år de siste fem årene. Før var det vanligere at rusmisbruk og psykiske plager hos foreldrene førte til behov for sosialstøtte. I dag er den vanligste årsaken at den ene eller begge foreldrene er arbeidsløse, melder representanter for sosialtjenesten.

Fra Storbritannia kommer samtidig rapporter om et rekordhøyt fattigdomsnivå, også blant familier hvor man har jobb men likevel ikke får privatøkonomien til å fungere. Dette skyldes blant annet at mange ikke får sine rettigheter på jobb, som for eksempel minimumslønn, feriepenger eller sykelønn. 2,1 millioner britiske barn lever i fattigdom til tross for at en eller begge foreldre er i jobb. Til sammen regnes det med at 3,7 millioner britiske barn vokser opp i fattigdom, ifølge rapporten fra Joseph Rowntree Foundation.