Monthly Archives: desember 2010

Omkamp om offentlig ansattes pensjon?

Både LO-lederen og statsministeren åpner for «nye runder» om offentlig ansattes pensjonsrettigheter, ifølge E24.

Fagbevegelsen sikret dagens rettigheter videreført under harde forhandlinger i tariffoppgjøret 2009. Men hva ble egentlig resultatet? Hvordan slo oppgjøret ut for ansatte på ulike lønnsnivå?

Les denne korte rapporten fra aksjonen Forsvar offentlig pensjon for en rask oppsummering av hva som ble oppnådd i 2009.

En aktiv fattigdomslinje

«I Sverige ser vi det nye velferdshøyre i praksis. Det stilles absurd harde krav til syke, og fattigdommen øker,» skriver Ali Esbati i Klassekampen.

«De harde takene mot syke og arbeidsløse har ikke ført til noen framskritt når det gjelder deltakelse på arbeidsmarkedet. Men det har medført grunnleggende forandringer for hvordan samfunnet forholder seg til dem som er syke eller arbeidsløse,» skriver Esbati.

Les innlegget her

Les rapporten «Lanseringen av ‘utenforskapet’ – hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene»

Fra trygd til fattigdom

«Norge har skyhøy sysselsetting. Norge har høyere sysselsetting enn i forrige tiår og tiåret før det igjen. Norge har skyhøy produktivitet. Man skal ikke av den grunn være fornøyd og hvile på sine laurbær. Det gjør definitivt ikke Dagens Næringsliv. DN har tvert imot døpt Norge ‘verdens sykeste land’. DN maner til kraftige politikkomlegginger som endelig kan gjøre det ‘lønnsomt å arbeide’ også i Norge,» skriver Ali Esbati i en innlegg i Dagens Næringsliv. Esbati sammenligner DNs ønske om endring av velferdspolitikk, med den svenske høyresidens oppgjør med den såkalte ‘passive trygdelinjen’ i Sverige.

«Av flere titusen som er kastet ut av sykelønnsordningen for å ‘hjelpes’ tilbake i arbeid, har 3 prosent fått varig arbeid uten støtte. Selv om man regner med subvensjonerte sysselsettingstiltak er det ikke mer enn cirka elleve prosent som har kommet seg i arbeid. Arbeidsløsheten er fortsatt høyere enn da regjeringen Reinfeldt tok over, og sysselsetningsnivået er lavere,» skriver Esbati.

Les hele kronikken her

Demografidemagogi

«Det økende antallet pensjonister per yrkesaktiv er gjennom siste tiår trolig det viktigste og mest brukte argumentet for innstramming av offentlige velferdsrettigheter i Norge», skriver Magnus E. Marsdal i Klassekampen 18.12, med referanser til Manifest Analyses ferske rapport «Fortsatt råd til felles velferd?».

«Demografisk demagogi om eldrebølgen transformerer politiske valg til økonomisk nødvendighet. Politikernes rolle reduseres fra å stake ut kursen til den «pedagogiske» oppgaven å forklare velgerne at høyrepolitikk nå blir eneste politikk,» skriver Marsdal.

Les kronikken her.
Les rapporten «Fortsatt råd til felles velferd?» her.

Svensk næringsliv jobbet for høyredreining av Sosialdemokratiet

Svenske Aftonbladet avslører i dag at Svenskt Näringsliv (svenske NHO) har betalt et PR-byrå for å prege valganalysen av sosialdemokratenes nederlag. Målet for kampanjen var å få sosialdemokratene til å konkludere med at for lite høyredreining i politikken, var en viktig grunn til valgtapet.

Sentral i kampanjen finner vi tidligere SSU-leder (leder for svenske AUF) Niklas Nordström. Han har vært aktiv i mediene med sin valganalyse, blant annet i SVTs valgvake. Aftonbladet avslører i dag at han som PR-konsultent i selskapet Prime har hatt valganalyse som oppdrag på vegne av kunden Svenskt Näringsliv.

“Mona Sahlins eget avskedstal gav en fingervisning om att kampanjen gett effekt. Bland annat försvarade hon alliansens jobbskatteavdrag," skriver Aftonbladet.

Les mer i Aftonbladet
Les kommentar i Aftonbladet