Monthly Archives: november 2010

Kriminell kapitalisme?

Manifest Analyse arrangerer fredag møtet:

“Kriminell kapitalisme? Utvidet EU, trafficking og skitne forhold i renholdsbransjen”

På møtet avdekker vi skjult arbeidmiljøkriminalitet aller nederst i arbeidslivet, og diskuterer mulige tiltak og løsninger med personer fra fagbevegelsen, arbeidsrettseksperter og politikere.

Innledere:

Geir Gamborg Nielsen, Norsk Arbeidsmandsforbund avd 1
Henning Jakhelln, jussprofessor emeritus og arbeidsrettsekspert
Thor Erik Forsberg, AP, medlem i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget
Robert Eriksson, FrP, leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Møteleder: Ingrid Wergeland, Manifest Analyse

Sted: Auditoriet, Folkets hus, Oslo
Tid: Fredag 19/11, 09.00-10.30
Globaliseringskonferansen

Arbeidsdepartementet ville endre rapport

Aftenposten skriver i dag om hvordan Arbeidsdepartementet forsøkte å endre konklusjonene i SINTEF-forsker Solveig Osborg Oses rapport om sykefraværet i Norge.

Blant endringene de ønsket var at rapporten skulle konkludere: «Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre land», selv om Osborg Ose ikke mente det var grunnlag for en slik påstand. I tillegg ville departementet ha slettet et avsnitt i rapporten som hevdet at medienes påstand om at «sykefraværet eksploderer» ikke hadde rot i virkeligheten.

Les mer i Aftenposten her.
Aftenpostens Knut Olav Åmås kommenterer saken her.
Les hele SINTEF-rapporten her.

Fakta og følelser om pensjonssystemet

Manifest Analyses Magnus Marsdal skriver om klasseskiller og ulik levealder i lørdagens Klassekampen. Kronikken tar utgangspunkt i en leder i Dagens Næringsliv som hevdet at: «Skal [pensjonssystemet] bli rettferdig etter Marsdals og Engelstads logikk, bør overvektige, røykere og finnmarkinger få nedsatt pensjonsalder.»

Marsdal skriver: «Spørsmålet er om skribenten egentlig har bruk for fakta, når brystet bruser slik av følelser. Dagens Næringsliv har det siste året rent over av harmdirrende engasjement mot at Norge er blitt ‘et sykt, sykt land’, tross verdens høyeste sysselsetting. DN-ledernes sjel lider når Norge deler ut sykelønn til den kravstore allmuen.»

Les kronikken her.
Les lederen i DN her.
Les også nettsak hos NRK her.

Løsarbeidersamfunnet

Manifest Analyses Ingrid Wergeland skriver om vikarbyråbransjen og EUs vikarbyrådirektiv i siste nummer av LO Aktuelt:

Vikarer tjener gjennomsnittlig dårligere. Flertallet av vikarene vil heller ha fast jobb. Som vikar på jobb i en bedrift gjennom vikarbyrå oppstår et ekstra ledd mellom ansatt og bedriftseier, noe som gjør det vanskeligere å stille krav overfor arbeidsgiver. Vikarbyråbransjen vokser. I 1993 var det 140 vikarbyråer, med til sammen 13 469 sysselsatte og 1,3 milliarder i omsetning. I 2007 hadde antall vikarbyråer økt til 1207 bedrifter, 41 448 sysselsatte og 21,3 milliarder i omsetning (SSB). Det er ingen grunn til å åpne for at vikarbyråene skal prege norsk arbeidsliv ytterligere.

Les hele kronikken.

«Nedbemanninger hovedgrunn til massesykmeldinger»

Nedbemanning og «rasjonalisering» er en dominerende faktor bak økt sykmelding. Dette slår forskerne Jörgen Winkel og Rolf Westgaard ved Göteborgs universitet fast i en vitenskaplig rapport. I rapporten har de gått gjennom 10 000 forskningsartikler fra de siste 20 årene.

Undersøkelsen viser at økt press i sammenheng med kutt og nedbemanning påvirker de ansatte. «I rasjonaliseringsbølgen dras de gode effektene av arbeidsmiljøarbeidet ned i et hav av negative effekter,» konkluderer avisa Gøteborgs-Posten.

Det som kommer fram i den vitenskaplige litteraturen som de har gått gjennom, er at nedbemanningsprosesser kan føre direkte til økt sykdom, eller indirekte til å forsterke risikofaktorene for sykdom. Grunnproblemet er økt stress, enten i form av arbeidspress eller i form av usikkerhet om framtiden eller minsket innflytende.

Forskerne mener dette bør påvirke arbeidsmiljøarbeidet. Trenden de siste årene har vært at nesten alle tiltak har vært innrettet mot de individene som har problemer – ikke de systemene som fører fram til problemene. Det er fint at man løser ergonomiske problemer (arbeidsstillinger, verktøy etc.) men man må skifte fokus til å se på de virkelige årsakene til at mennesker har vondt eller har det psykisk dårlig.

Les artikkelen i Gøteborgs-Posten her.