Monthly Archives: november 2010

Skjermer Jens mot økt ulikhet?

I sin tale til LOs Kartellkonferanse på Gol lanserte statsminister Jens Stoltenberg en skjermingsmekanisme som skal hindre økt ulikhet i alderdommen når det blir innstramming av uføres alderspensjon.

Stoltenberg står fast på at levealdersjustering for uføres alderspensjon skal innføres. Magnus E. Marsdal tror ikke Stoltenbergs skjermingsmekanisme vil motvikre økende ulikhet.

Les kommentar her.

Marsdal på Kartellkonferansen på Gol

I sin innledning på Kartellkonferansen på Gol gikk Magnus Marsdel løs på høyresidas argumentasjon om at vår aldrende befolkning betyr at vi må redusere velferdsnivået skriver Fri Fagbevegelse.

– De konstruerer et skille mellom «oss som jobber” og de som ”lever på vår bekostning”. Det er livsfarlig for den norske modellen om en får inn en slik problemstilling», sier Marsdal.

Marsdal mener det er fullt mulig å øke det norske velferdsnivået, samtidig som vanlige arbeidstakere får en skikkelig lønnsvekst. Om det offentlige får 48 prosent av veksten og det private 52 prosent, sier Marsdal velferden er sikret.

Les mer her

Ny CEPR-rapport om inntektsnivå og levealder

Statistikk fra USA viser en klar sammenheng mellom inntektsnivå og forventet levealder, noe som betyr at en generell økning av pensjonsalderen vil kunne gi urimelige effekter. Rapporten «The Impact of Income Distribution on the Lenght of Retirement» av økonomene Dean Baker og David Rosnick ved Center for Economic and Policy Research finner at det er stor forskjell i forventet antall år som pensjonist for menn i den øvre og nedre halvdelen av inntektsfordelingen i USA.

Forskjellen i forventet levealder viser seg også å ha vokst over tid. For menn født i 1960 viser tallene at den rike halvdelen i gjennomsnitt kan forvente å leve mer enn 5 år lenger som pensjonist enn mennene i nedre halvdel av inntektsfordelingen. Se også tabell 4 her.

Urettferdigheten i levealdersjustering har også blitt påpekt av Paul Krugman, som nylig skrev: «They are talking about raising the retirement age, because people live longer – except that the people who really depend on Social Security, those in the bottom half of the distribution, aren´t living much longer.»

Les mer om tema pensjon og levealder på våre nettsider her.
Les rapporten fra Center for Economic and Policy Research her

Når velferd er viktigst og gode råd dyre

«Et annet eksempel er Arbeidsdepartementets famøse forsøk på å instruere en SINTEF-forsker om hvilke konklusjoner hun skulle trekke om sykefraværssituasjonen. Som Aftenposten har avslørt, skrev departementet ferdige avsnitt der konklusjonen endres fra ‘umulig å si noe sikkert’ til ‘Norge har svært høyt sykefravær’.

Arbeidsdepartementet forsøkte å bortforklare det med at det skyldtes en uerfaren byråkrat som tråkket over noen grenser. Brevet som SINTEF mottok med ‘rettelser’ til sin forskning, har visst noen ‘glemt’ å føre i postjournalen. Men en e-postutveksling jeg har fått tilgang til viser at den som holdt i saken var en betrodd seniorrådgiver i departementet, attpåtil et medlem av sekretariatet for ekspertgruppa om sykefravær. Det står på ingen måte til troende at han var ukjent med håndtering av forskning. Snarere peker dokumentene i denne saken i retning av at den politiske ledelsen i departementet har hatt sine labber langt inn i byråkrat-land»

Les hele kommentaren til Sigve Indregard