Monthly Archives: november 2010

Dansk fattigdomseksplosjon

Gruppen «ekstremt fattige» øker markant i Danmark, som har hatt borgerlig regjering siden 2001. Dette er mennesker med inntekt lavere enn 80 prosent av fattigdomsgrensen.

Over hundre tusen dansker finnes i denne gruppen nå, en økning på 50 prosent siden 2001, skriver danske AE her.

Også i Sverige markerer den borgerlige regjeringens maktovertakelse i 2006 et temposkifte i fattiggjøringen av samfunnets vanskeligstilte, som vi kan se av følgende figur:

Mer om svensk fattigdom på den sosialdemokratiske bloggen Storstad.

Myter og fakta om arbeidsmoral

Stikk i strid med hva Siv Jensen og andre på høyresiden liker å tro, misbruker ikke ansatte i Norge retten til å skrive egenmeldinger ved sykdom. Det viser en fersk studie fra Frisch-senteret.

Dette er noen av funnene i studien:
• Egenmeldt fravær er ikke høyere på mandager og fredager enn ellers i uken.
• De som har egenmeldt fravær, kommer tilbake på jobb lenge før de må.
• Arbeidstagernes sykelighet – ikke arbeidsmoralen – avgjør hvor mye han eller hun bruker egenmelding.

Les mer hos Aftenbladet.

Svar til Jan Arild Snoen

Jan Arild Snoen kommenterer vår nye rapport «Fortsatt råd til felles velferd?»Minervas nettsider.

“Den demografiske utviklingen medfører uansett finansieringskilde et økt behov for ressurser innen eldreomsorgen. Det vi argumenterer for er at dette bør skje i felleskapelig regi, og at det økte ressursbehovet bør hentes inn via skattesystemet. Dette vil i så fall innebære at en større del av fremtidig konsumvekst vil skje innen offentlig tjenesteyting.

Konsekvensen av å holde skattenivået nede er ikke at kostnadene til eldreomsorg blir mindre – det vil derimot medføre at den enkeltes mulighet til å sørge for egen alderdom vil begrenses av innholdet i egen lommebok. Alternativ finansiering ved bruk av økte egenandeler vil ha tilsvarende effekt" skriver samfunnsøkonom Lars Gunnesdal i et svar til Snoen.

Les hele Gunnesdals svar her.
Les Snoens kritikk her
Last ned rapporten her.

Drømmen om eldretsunamien

«Det er politisk ønsketenkning fra høyresiden at eldrebølgen må føre til innstramninger offentlig velferd» skriver Magnus Marsdal i en kronikk i Dagbladet i dag.

«For flere aktører synes det åpenbart at demografien i seg selv vil tvinge fram innstramming av offentlige velferdsytelser. (…) Det er på tide å undersøke holdbarheten i slike antakelser om at eldrebølgen må føre til innstramming av innbyggernes velferdsrettigheter. Det er nødvendig å klargjøre hva som er økonomiske nødvendigheter og hva som er politiske valg» skriver Marsdal.

Les kronikken her
Les rapporten her.

Ufør debatt

«Man ønsker å overføre prinsippene bak pensjonsforliket på uførepensjonen, som innebærer at pensjonen vil justeres ned når generell levealder går opp – med mindre man jobber flere år. Den ordningen som skal ‘stimulere’ eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb, vil altså ramme mennesker som får trygdeytelser fordi de ikke kan jobbe» skriver Ali Esbati i kronikken Ufør debatt i Dagsavisen i dag.

«Man utroper ikke seg selv til ufør. Det er en bedømmelse som gjøres av leger og Nav. Men det er selvsagt de uføre selv som er mål for mistroen, når det antydes at det skulle være ‘attraktivt’ å være ufør. Det bildet som gnis inn med denne typen argumentasjon, er at rike Norge er blitt et land av slappinger som koser seg med uføretrygd så fort det blir mulig» skriver Esbati.

Les kronikken her.