Monthly Archives: oktober 2010

Arbeidstilsynets rapport om RenoNorden

I august gikk politiet og arbeidstilsynet til aksjon mot renovasjonsselskapet RenoNordens kontorer, etter anklager fra tidligere ansatte om sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven.

Arbeidstilsynet har nå avlagt sin rapport etter razziaen. Tilsynet har avdekket «omfattende brudd på arbeidsmiljøloven», og omtaler omfanget av brudd som alvorlig.

Les mer på Dagladets nettsider her.

Les Arbeidstilsynets pressemelding her.

Les Manifest Analyses notat om RenoNorden-saken her.

«The good news: Consumers are shopping again!»

Finanskrise og offentlig innstramming til tross, Aftenposten kunne i går melde at «Shoppeglade asiater gir luksusboom».

Ifølge en leseverdig rapport om verdens luksusforbruk, har det vært en overraskende solid vekst siden bunnen ble nådd i 2009. I en tilsvarende rapport fra i fjor, ble det nemlig antydet at vi måtte vente helt til kalenderen viste 2012 før luksusforbruket hadde tatt seg opp igjen til rekordnivået fra 2007. Frykten for det rapporten kaller «luxury shame» hos de rike har dermed vist seg å være ubegrunnet.

Samme rapport viser at verdens luksusforbruk siden 1995 har vokst nesten dobbelt så raskt som verdens BNP. Dette er en god illustrasjon på hvordan de siste tiårene har vært preget av en voldsom konsentrasjon av rikdom.

Les de to rapportene her og her.

Jan Davidsen og Arve Bakke: «Mistillitslinja må ikke få fotfeste»

Leder i Fagforbundet Jan Davidsen og leder i Fellesforbundet Arve Bakke advarer i dag mot «høyresidens udokumenterte utspill som kan underminere tilliten til våre felles velferdsordninger»

De etterlyser en saklig debatt basert på fakta: «Arbeidet for mer inkluderende arbeidsliv må bygge på kunnskap og forståelse, ikke på nedlatende fordommer om andres arbeidsmoral».

Les hele innlegget på Dagsavisens nettsider.

Varsel for «utenforskap»

Høyresiden har importert et nytt begrep. Manifest Analyses Ali Esbati skriver om det i Dagsavisen i dag:

«Utenforskapet» bærer i seg en motvilje mot velferdssamfunnets prinsipper. Det rigger statistikken, sånn at det ikke blir det ekskluderende arbeidslivet som problemstemples, men det at vi prøver å ta et felles ansvar for de menneskene som rammes. Det snur i tillegg opp ned på det faktum at arbeidslivet også i Norge sliter ut mennesker og at profittjakten gjør det vanskeligere å finne individtilpasset plass for alle. Endrede «insentiver» for individene – ikke et endret arbeidsliv – blir på den måten løsningen som skimtes bak det ideologiske forhenget.

Les hele kronikken her.

Politikk for ulikhet

«Amerikanere foretrekker svensk inntektsfordeling» kunne vi nylig melde, basert på ny forskning. Dels undervurderer amerikanere (den sterkt voksende) konsentrasjonen av rikdom i USA. Dels foretrekker de fleste en jevnere fordeling – i undersøkelsen representert ved den faktiske rikdomsfordelingen i Sverige. Men hvorfor fortsetter da denne utviklingen å bli understøttet av politiske beslutninger som også får støtte i valg?

Les mer i noen artikler som drøfter denne problemstillingen.