Monthly Archives: oktober 2010

Regjeringen avlyser sykelønnsendring

I vår åpnet forhandlingene om ny avtale om inkluderende arbeidsliv for det kontroversielle forslaget om å gi virksomhetene økonomisk belastning ved langtidsfravær. Regjeringen, som skulle utrede dette nærmere i løpet av året, avlyser nå endringen, med henvisning til at den vil kreve for omfattende omlegginger i NAVs datasystemer.

Økt belastning på arbeidskjøperne ved lange fravær er kontroversielt fordi det kan gi et mer ekskluderende arbeidsliv.

Faren er at virksomhetene unngår å ta inn ansatte med høyere risiko for lange fravær, for å unngå utgifter. Les Magnus E. Marsdals kommentar om dette her.

“Les siste nytt om saken i VG. ":http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10025718

«Clemet hetser sjuke folk»

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen skriver om høyresidens angrep på nordmenns påstått manglende arbeidsmoral.

Hun skriver: «Når høyresiden trekker opp dårlig arbeidsmoral som årsak mot bedre viten er det fordi de ønsker støtte til det som er deres egentlige agenda: kutt i ytelser og nedbygging av viktige velferdstjenester. Flere høyrefolk og Frp-ere tar også bladet fra munnen og sier åpent og ærlig den dag i dag at de ønsker å rasere sykelønnen og ta fra folk trygden. Kommer de sammen i regjeringsposisjon er jeg sikker på at det vil skje.»

Les hele innlegget her.

Anbudsfirma opererer utenfor kontroll

«80 prosent av kommunene sjekker ikke at anbudsvinnerne følger arbeidsmiljøloven,» forteller Dagbladet.

I forbindelse med at Arbeidstilsynet har påvist "alvorlige brudd på Arbeidsmiljøloven ":http://www.dagbladet.no/2010/10/18/nyheter/renonorden/arbeidstilsynet/sosial_dumping/innenriks/13886581/#comments_container hos RenoNorden, som kjører søppel i 97 norske kommuner, har Dagbladet spurt 79 rådmenn om hvordan kommunen passer på at anbudsfirma ikke bryter loven eller utøver sosial dumping. Det gjør kommunen stort sett ikke, viser det seg.

Les mer i Dagbladet.

Offentlige tilskudd gir privat utbytte

I dag kan VG melde at de største private aktørene i barnehagesektoren tar ut offentlige driftstilskudd som enorme utbytter. Den norske barnehagesektoren har de senere årene også blitt et yndet investeringsobjekt for utenlandske investorer, noe som indikerer at dette er god butikk.

Barnehageeier Thomas Havnegjerde forsvarer overskuddene og hevder at: «Private barnhager er billigere enn de offentlige. Dermed oppstår muligheten for en vinn-vinn-situasjon: Det offentlige sparer penger, og private eiere kan få avkastning…». Er også de ansatte i private barnehager blant vinnerne?

Les hele artikkelen her.

Les også heftet «Private sugerør i fellesskapets kasser» her.