Monthly Archives: august 2010

Manifest Analyse-rapport om ISS-metoden

Manifest Analyse lanserer ISSMETODEN, en rapport skrevet av Lotta Elstad. Elstad avdekket i boken En såkalt drittjobb, fakta om arbeidsforholdene i Olav Thons hoteller.

Nå har Elstad undersøkt arbeidsforholdene under ISS, storselskapet som har overtatt mange av hotellarbeiderne til Olav Thon og Petter Stordalen.

Rapporten ISSMETODEN viser at blant annet at outsourcing til ISS øker arbeidspresset på renholderne kraftig, trolig opp mot 30 prosent.

Rapporten hevder også at ISS misbruker midlertidige ansettelser i strid med norsk lov.

Les mer …

Last ned ISSMETODEN.
Les Dagbladets oppslag.
Se Dagsrevyens innslag om ISSMETODEN.
Les en ISS-hotellarbeiders legeerklæring!
Se debatt om ISSMETODEN i NRKs Dagsnytt 18.
Se Dagsrevyen følge tillitsvalgte som vil overlevere Manifest Analyses rapport til Olav Thon.
Les Ingrid Wergeland i LO Aktuelt 14/2010 om ISS-metoden

Du er hva du konsumerer?

Finanskrisen har blåst liv i en lenge pågående debatt om finansnæringens plass i økonomien. Siden 1970-tallet har finanssektoren vokst kraftig på bekostning av andre deler av økonomien, særlig i USA. Denne radikale endringen i næringsstruktur var etter manges syn en medvirkende årsak til finanskrisen.

Frihandelsguru Jagdish Bagwhati mener derimot at produksjon kommer i andre rekke. I sin artikkel The Manufacturing Fallacy skriver han: «In short, it is what you consume, not what you produce, that influences what sort of person you will be and how that affects your economy and your society».

Satt på spissen mener han at det er likegyldig om et land produserer potetchips eller mikrochips.

Det Bhagwati kan synes å ta for lett på, er at hva et land produserer ikke er irrelevant. Utviklingen i USA kan tjene som eksempel. Altfor mange kloke hoder har over lengre tid funnet veien til spekulativ finansvirksomhet. Samtidig har flere og flere personer blitt henvist til underbetalte «McJobs». Dette har skjedd parallelt med en storstilt utflagging av tidligere godt betalte arbeidsplasser i industrien. Helt siden 1970-tallet har finansnæringens andel av samlet profitt økt på bekostning av industriens.

Dette har i sum ført til at den amerikanske økonomien over tid har blitt mindre i stand til å gjøre opp for seg. Og det er ikke sånn at så lenge man har en velutviklet finanssektor, er det mindre viktig at man også produserer varer og tjenester som man kan betale for konsumet med. Man trenger å eksportere.

Den jevne amerikaner har i flere tiår kunnet se langt etter økte reallønninger, mens profitten i landets største selskaper har vært fenomenal. Som Thomas Hebsgaard skriver i dagens Klassekampen (opprinnelig artikkel i Information): «For hver dollar i reel inntektsvekst mellom 1976 og 2007 gikk 58 cent til den rikeste prosenten av husstandene.»

Den observerte veksten i den amerikanske økonomien de siste tiårene kan derimot se ut til å ha vært et produkt av en enorm økning i privat og offentlig gjeld. Den «positive» effekten på BNP av økt gjeldsnivå har lenge vært synkende. Og som denne grafen viser, er festen nå definitivt over.

Skal USA komme seg ut av uføret de nå befinner seg i, og for å gjenopprette de store ubalansene i den amerikanske (og verdens-) økonomien, bør de sørge for at større deler av befolkningen får ta del i velstandsutviklingen. Og først og fremst må de produsere…

Les artikkelen til Bhagwati her.

Les artikkelen til Hebsgaard her.

Offensiv mot konkurranseutsetting

– Det er en falliterklæring at store internasjonale selskaper får ta over velferdsoppgavene, mens kommunene selv ikke ser seg i stand til det, sier nestleder i Fagforbundet, Geir Mosti til LO-Aktuelt.

Norges største fagforbund vil ha kommunenes kollektivtransport samt vann- og avløpstjenester utført i offentlig regi. Mosti setter kampen mot konkurranseutsetting på dagsorden foran lokalvalget i 2001.

Mer hos Fri fagbevegelse.

Ny underklasse i Danmark?

«Problemet er ikke, at medlemmerne ikke er aktive i fagforeningen. Problemet er, at fagforeningen ikke er aktiv i arbejdslivet,» sier fagforeningsmann og murer Mattias Tesfaye om de betydelige utfordringene med sosial dumping i Danmark.

«Det handler om, hvordan man får fagforeningen til at komme ud og blande sig i arbejdslivet og på arbejdspladsen – det er det, der er paradigmeskiftet.»

Les saken i Ugebrevet A4.

Generasjon sex: Bok av Hannah Helseth

Sosiolog Hannah Helseth har vært på www.deiligst.no og latt seg forundre av tenåringsjenter som legger ut halvnakne selvportretter som publikum gir poeng. Hva vinner jentene på å satse på rollen som sexobjekt? Og hva taper de?

Dette disktuerer Helseth i boken Generasjon sex, som Forlaget Manifest utgir mandag 30. august.

«De skal være likestilte, men ikke sinte. De skal være sexy, men ikke billige. De skal være frigjorte, men ikke vulgære. Den rådende holdningen synes å være at dette er noe unge jenter bare må leve med,» skriver Helseth i Dagbladet.

Les Dagblad-kronikken her.
Les intervju i Klassekampen her.
Mer om Generasjon sex hos Forlaget Manifest.