Monthly Archives: juni 2010

Svar til Rossavik og Røe Isaksen

Det er kjedelig å bruke tid på å besvare usaklige påstander om Manifest Analyse, men usannheter bør imøtegås før de blir gjentatt og feiret som sannhet.

Magnus E. Marsdal har skrevet svar til Morgenbladets Frank Rossavik og Høyres Torbjørn Røe Isaksen.

Les mer.

Globalisert depresjonspolitikk

Manifest Analyses Ali Esbati skriver i en kronikk i Klassekampen om «krisetiltakene» rundt om i verden i kjølvannet av finanskrisen:

Krisetiltakene er destruktive for det overordnede økonomiske resultatet – men de passer godt med et sentralt premiss: At den økonomiske politikken ikke skal forstyrre rådende maktforhold og fordelingsmønstre. De som før krisen har kunnet kare til seg privilegier og formuer, får nå sine posisjoner beskyttet også ved svak eller negativ vekst.

Les hele kronikken her.

Farlig medisin

«Når det er snakk om økonomisk politikk, synes avgjørelsene avpolitiserte» skriver Manifest Analyses Ingrid Wergeland i en kronikk i LO Aktuelt 10/2010. I den økonomisk kriserammede Europa blir sparetiltakene fremstilt som naturgitte tiltak.

Slik er det ikke. For bare et drøyt år siden hadde det amerikanske nyhetsmagasinet Newsweek en forside med overskriften ”We’re All Socialists Now” (februar 2009). Hovedsaken handlet om at både høyre- og venstresiden i USA nå var enige om å stimulere økonomien gjennom økt offentlig pengebruk. Bare ett år etter har Keynes sloknet som ledestjerne, erstattet av en høyrebrygget medisin som foreskriver kutt og privatisering.

Les hele kronikken her

Loïc Wacquant om byplanlegging og sosial isolasjon

Den tredje og siste teksten i vår miniserie med vitenskaplige artikler av den franske sosiologen Loïc Wacquant er nå sendt ut med vårt nyhetsbrev Manifest Orientering.

I artikkelen «Designing Urban Seclusion in the Twenty-First Century» fordyper Wacquant sin analyse av plass som et produkt – og formidler – av makt. Blant annet advarer han mot å bruke termen «getto» om de europeiske storbyenes marginaliserte områder. I disse områder – som er blitt mer etnisk heterogene og mindre organiserte – er den sosiale og plassmessige dynamikken på mange måter den motsatte av den tradisjonelle gettoens. Wacquant foreslår å bruke termen «anti-getto» for å tydeliggjøre denne kontrasten. Og han peker ikke minst på den rolle som statens byråkratiske apparat spiller i reproduksjonen av denne strukturen.

I retning et todelt helsevesen?

VG skriver at det raser en debatt om hvorvidt Norge «er på vei mot et todelt helsevesen». Professor Per Selle, som var medlem av Maktutredningen, uttaler at «idéen om at man kan kjøpe seg ut av systemet er på vei».

Professoren mener «interesser som er villig til å betale ekstra for å få tilgang til helsetjenester» er «det mest ødeleggende for det offentlige helsevesenet» og advarer mot «en klar todeling». Mer hos VG.

Les mer om temaet i Manifest Analyses rapport «Klassedelt helsevesen? Om utbredelsen av privat helseforsikring i Norge». Den kan du også lese om hos Dagbladet.