Monthly Archives: juni 2010

En stemme fra Venezuela

«Det vekker vonde minner å se hyllesten av menn vi fryktet da militærkuppet holdt på å kvele demokratiet» skriver venezuelanske Lenin Castellanos i en kronikk i Dagbladet. Castellanos bor nå i Norge, og kritiserer Oslo Freedom Forum for å ha invitert kuppmakere til Oslo.

«Derfor gjør det vondt å se at menneskerettighetsorganisasjoner i Norge blir dratt inn i en usmakelig hyllest av mennene som ville knuse våre menneskerettigheter. Jeg håper også vi som tilhører flertallet i Venezuela har en stemme i denne debatten» skriver Castellanos.

Les kronikken her.

Hvorfor deflasjonspolitikk?

Rune Skarstein, økonom ved NTNU og forfatter av blant annet boken «Økonomi på en annen måte» (Abstrakt forlag 2008), analyserer i en kronikk den økonomiske krisen i Spania (og andre søreuropeiske land), og de innstramminger som nå blir presentert som «løsning» . Han påminner om at spanske forretningsbanker så sent som i 2008 fikk toppkarakterer av EU og IMF, og at det var overskudd i de offentlige finansene 2005-2007.

Ifølgje den offisielle retorikken blir deflasjonspolitikken sett i verk for å «skape ny vekst». Men det reelle motivet er å verne om kapitalinteressene og eurosystemet, svekke velferdsstaten og redusere arbeidarklassen sin levestandard. Prosjektet er å gjennomføre ei gigantisk omfordeling frå arbeid til kapital og frå offentleg til privat sektor gjennom ein gjeldsdriven deflasjon som Europa ikkje har sett maken til sidan 1930-åra.

Kronikken ble publisert i Klassekampen 22. juni. Les hele her.

Civita og ekskluderende arbeidsmarked

Å gi velferdssystemets trygghet skylden for det kapitalistiske arbeidsmarkedets utrygghet, er nok å rette baker for smed.

Dette skriver Magnus E. Marsdal i sitt svar til Civitas Marius Doksheim i Klassekampens debatt om hvorvidt «den norske velferdsmodellen» gir særlig høy eksludering av såkalt lavproduktiv arbeidskraft.

Les innlegget her.

Rekordlavt sykefravær

SSB presenterer i dag tallene for sykefravær i 1. kvartal 2010. Sykefraværet er det laveste for 1. kvartal siden 2001, da den nye statistikken begynte å bli tatt i bruk.

Mange vil sikkert huske den heftige debatten om sykefravær da debattanter særlig på høyresidens hevdet at forverret arbeidsmoral måtte være en viktig forklaring på de relativ høye sykefraværstallene.

Blogger Sigve Indregard skriver kort om dette her.

Manifest Analyse ga tidligere i år ut pamfletten Sykelønn ABC og rapporten Myter og fakta om sykefravær.

Beruset papegøye

«I 1975 var sysselsettingsgraden i Norge 60,8 prosent (av alle i alder 16–74 år). I 1990 var den 65,6 prosent og i 2009 var den 70,5 prosent. Mens Civita påstår at ‘flere og flere ikke deltar’, er virkeligheten at flere og flere deltar. Det vil være interessant å høre hvordan Civita får sin egen påstand til å passe med virkeligheten,» skriver Magnus E. Marsdal i en kronikk i Klassekampen.

Les hele kronikken her.