Monthly Archives: mai 2010

Fra etat til konsern

Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten, analyserer i en kronikk utviklingen fra en statlig etatsstruktur innen jernbane-, tele- og elektrisitetssektorene, til en fragmentert, delvis konkurranseutsatt, delvis privatisert struktur. I dag er «kjernevirksomheten» organisert i målstyrte, divisjonerte aksjekonsern, skriver Herning.

Hun påpeker blant annet at

selv om omfanget av statlig eierskap fortsatt er relativt omfattende, er formen på eierskapet endret i den grad at eierskapet før og nå vanskelig kan sammenliknes. Den strategiske og bredt anlagte forståelsen av statlig eierskap i infrastrukturen som et gjennomgripende samfunnspolitisk redskap for sysselsetning, næringspolitikk og distriktspolitikk, som rådet i Arbeiderpartiet i etterkrigstiden, kan vanskelig sammenliknes med dagens næringsnøytrale aksjeselskaper – gjennomsyret av New Public Management med et snevert fokus på hver enkelt resultatenhets bedriftsøkonomiske effektivitet og lønnsomhet.

Les hele kronikken her.

Den er basert på Linn Hernings masteroppgave fra 2009, som kan lastes ned her.

«Høyrevridd agenda i menneskerettighetenes navn»

I en kronikk i Dagsavisen forteller en av de flere hundre elever som deltok på Oslo Freedom Forum, om sin opplevelse av det som i invitasjonen til skolene hadde blitt presentert som en «politisk og religiøst nøytral konferanse». Kronikkforfatteren Bård Nikolas Vik Steen, elev ved Lamberseter VGS, skriver om et ensrettet program uten mulighet til debatt eller dialog.

INGEN saker som omhandlet våre Nato-alliertes menneskerettighetsbrudd ble tatt opp. Ingenting om Israel, ingenting om situasjonen i Irak, ingenting om USAs dødstraff. Stater som Israel, Usa, Saudi-Arabia eller historier om kristen eller jødisk ekstremisme ble ikke nevnt med ett ord. Jeg sier ikke at de historiene vi hørte var usanne. Alle de nevnte temaene fortjener oppmerksomhet. Men jeg og flere av mine klassekamerater reagerer sterkt på Oslo Freedom Forums tydelige partiskhet

Les hele kronikken her.

Manifest Analyse har blant annet gjennom notatet «’Heroes of Human Rights’ – Kupptilhengere ved Oslo Freedom Forum 2010» gjort oppmerksom på, at markante tilhengere av militærkuppet mot folkevalgte i Venezuela og Honduras var blant de som var invitert og ble hyllet på konferansen. Initiativtaker Thor Halvorssen er nå aktuell også som en av de nye eierne i Ny Tid.