Monthly Archives: april 2010

Veivalg for de rødgrønne

Debatten om Manifest Analyses notat «Velferd eller skattestopp – Har Norge en rødgrønn regjering i blå tvangstrøye» fortsetter:

I norske lokalsamfunn opplever mange nå en urovekkende kontrast, når privat forbruk og rikdom vokser og vokser samtidig som vi hele tiden ser skolenedleggelser, sykehuskutt og at vår felles infrastruktur «råtner på rot». Tilstanden til jernbanen er noe folk ser. Utmattelsen i deler av eldreomsorgen er noe mange vet om. Når stadig flere velgere er overbeviste om at Norge ikke tar godt nok vare på det vi har bygd opp, vil det gjøre vondt verre hvis de rødgrønnes valgkampbudskap blir: «Vi har makroøkonomiske tall som viser at mye er bra og det meste blir bedre». Det er en oppskrift på valgnederlag å bare feie under teppet det politiske spørsmålet i saken: Er det virkelig rødgrønn politikk å venne befolkningen til at vekst betyr større hytter, dyrere kjøkken og oppussing av kjøpesenter, alt mens skoler og sykehus legges ned og regjeringens hovedsatsing synes å være «innstramming»?

Les hele innlegget av Magnus E. Marsdal og Ali Esbati, skrevet som svar på en kronikk i Klassekampen av rådgiver i Fellesforbundet Norvald Mo.

«Det frie marked» og arven fra slaveriet

Denne ukes Manifest Orientering gir oss et historisk og teoretisk blikk på det frie markedet og slaveriet.

Kontrasten mellom fiksjonen, ideen, om det frie markedet i Adam Smiths teoretiske arbeider, og den transatlantiske slavehandelen, er unektelig meget sterk.

ADAM SMITH OG SLAVERIET

Den berømte 1700-talsfilosofen, som kan sies å ha grunnlagt økonomifaget, tegner et bilde av markedet hvor små bedriftseiere gjør forskjellige ting, veiledet av sine egne interesser. Samlet sett kan dette føre til alles beste – takket være en «usynlig hånd.» I en artikkel i siste nummer av tidsskriftet Real-world economics review, påpeker forsker Marvin T. Brown at realitetene innen handels- og markedsrelasjoner ikke akkurat var sånn da Smith forfattet sine teser.

Selv om slaveriet fantesi tidligere historiske perioder, var slavehandelen over Atlanterhavet unik. For første gang var slaveriet en integrert del av den globale økonomien, skriver Brown.
Les mer her.

En kortfattet sammenfatning av diskusjonene i artikkelen kan du lese i dette intervjuet med Brown.

Manifest Orientering gir deg ukentlig intellektuelle godbiter fra norsk eller utenlandsk venstreside, aktuelle analyser, ny teori eller klassiske artikler til glede for nye lesere. For å følge Manifest Orientering gå hit.

USA og nasjonal selvbestemmelse

«Washington claims to support “democracy,” but democracy without self-determination is a very limited form of democracy,» påpeker Mark Weisbrot i The Guardian.

Kommentaren til Weisbrot, som leder Center for Economic and Policy Research i Washington, D.C., handler om nasjonal selvbestemmelse. Han mener USAs utenrikspolitikere sjelden forstår hvor viktig retten til nasjonal selvbestemmelse er for mennesker verden over.

Weisbrot mener USAs utenrikspolitikk plasserer landet «on the wrong side of history» og at USA underminerer økonomisk og sosial framgang i verden. Les mer i The Guardian.

Seminar: «Nordisk sjenerøsitet, farvel?»

Manifest Analyses Magnus Marsdal deltar i dag, 6. april, i følgende seminar arrangert av foreningen Norden i Fokus.

Har vi et hardere arbeidsmarked i møte, og må vi altså si farvel til nordisk sjenerøsitet?

Litteraturhuset i Oslo, kl. 17.00 – 19.00

Programmet:

Velkommen v/ nordisk samarbeidsminister, Rigmor Aasrud (Ap)

Den nordiske modellen v/ Tone Fløtten (instituttsjef, Fafo)

Erfaringer fra Sverige v/ Eskil Wadensjö (Institutt for Fremtidsstudier)

Erfaringer fra Danmark v/ Jørgen Goul Andersen (Aalborg Universitet)

Kommentar ved Ove Vanebo (FpU) og Magnus Marsdal (Manifest Analyse)

Paneldebatt og spørsmål fra salen.