Monthly Archives: april 2010

Omfattende debatt etter Manifest Analyses notat om Oslo Freedom Forum

Etter at Manifest Analyse mandag lanserte notatet «Heroes of Human Rights»: Tilhengere av militærkupp ved Oslo Freedom Forum 2010 har flere medier tatt fatt i saken. Debatten går høyt om hva kupptilhengerne fra Latin-Amerika faktisk har vært med på og om norske aktører som Amnesty og Utenriksdepartementet kan støtte opp om Oslo Freedom Forum. Les mer:

Prio-forsker mener UD, Amnesty og Bondevik bør ut av Oslo Freedom Forum

Nobels fredssenter mener Oslo Freedom Forum er svekket

Amerikansk Venezuela-ekspert slakter Human Rights Foundation her og her

Manifest Analyses kronikk i Dagbladet

Les Manifest Analyses notat

Og se dokumentasjonen på film

Tilhengere av militærkupp kommer til Oslo Freedom Forum 2010

Amerikansk Venezuela-ekspert ut mot Human Rights Foundation. Les mer her og her.

Nobels fredssenter: Oslo Freedom Forum er svekket.

(OBS! Videoen under er dokumentasjon til notatet «Heroes of Human Rights», og bør sees sammen med notatet)

«Heroes of Human Rights» from Manifest Analyse on Vimeo.

Mandag 26. april åpnet Oslo Freedom Forum, arrangert av Civitas Kristin Clemet. Blant de hun har invitert som talere er tre tilhengere av militærkupp.

Leopoldo López ledet arrestasjonen av Venezuelas lovlig innsatte justisminister under militærkuppet i 2002. Under Oslo Freedom Forum opptrer han som «Hero of Human Rights».

Marcel Graniers TV-stasjon RCTV var talerør for kuppgeneralene og innførte full sensur mot tilhengerne av den demokratisk valgte presidenten, som var avsatt ved militærkupp.

Armando Valladares er en iherdig støttespiller for regimet i Honduras, som etter militærkuppet i juni 2009 er blitt verdens farligste land for journalister. Kupptilhenger Valladares er invitert av Kristin Clemet som «Hero of Human Rights».

Last ned Manifest Analyes notat «Heroes of Human Rights».

Forsker: Støre og Bondevik bør trekke støtten. Les mer i Dagbladet!

LES MER.

Late nordmenn?

«Virkelighetsfjerne utspill mot de uføres angivelige latskap er politisk interessante. Særlig i en situasjon der regjeringen er på vei med reformforslag som vil ramme de uføre. Beregningene i Manifest Analyses nye pamflett Uførepensjon ABC (skrevet av Pål Hellesnes) viser pensjonstap på over 40.000 kroner i året, hvis Stortinget vedtar innstramminger i tråd med Uførepensjonsutvalgets innstilling», skriver Magnus E. Marsdal i Klassekampen.

Les hele kronikken her.

Mon(k)ey for nothing

Ali Esbati skriver i Klassekampen i dag om finansmarkeder og fondforvaltning:

Det viser seg at aksjefond som gruppe ikke har lykkes med å «slå markedet» generelt. Resultatene for de fondene som har gjort det best kan like gjerne skyldes tilfeldigheter som dyktighet. Det finnes, som Sørensen uttrykker det, ingen «persistens» i prestasjonene: Et fond som går bra ett år, kan like gjerne gå dårlig neste år. Aftenposten skriver at dette er «en kalddusj for alle som tror at statistikken kan hjelpe dem med å velge det beste fondet.» Det er mulig. Men funnene er velkjente fra andre studier av finansmarkedene.

Les hele kronikken her