Monthly Archives: mars 2010

Unødig nød

«En større overføring av ressurser til felles velferdsløsninger handler ikke om at folk flest må selge sølvtøyet for å kunne gi skattekroner til Sigbjørn Johnsen og parkforvaltningen i kommunen. Det handler om at en større del av veksten i økonomien skal gå til felles velferd. Likevel regner den rødgrønne regjeringen neste år med en dobbelt så stor prosentvis vekst i privat konsum som i offentlig konsum. De skisserer altså et budsjett der rommet for å bygge kjøkken og legge nye gulv i private leiligheter og hytter – særlig for dem som allerede har store inntekter og kjøkken – skal vokse betydelig mer enn rommet for å bygge ut kollektivtrafikken eller satse på flere sykepleiere,» skriver Ali Esbati i Dagsavisen i dag.

Les hele kronikken her.

På vei inn i et uføre

«I løpet av året skal Stortinget behandle endring av uførepensjonen. Resultatet, hvis de følger Uførepensjonsutvalgets forslag, kan bli at uføre mister 43 000 kroner i året.

Nesten halvparten (42 prosent) av oss går ut av arbeidslivet som ufør. Selv om dette kan ramme alle, er det noen som blir det oftere enn andre. Det er en klar klasseforskjell på hvem som blir arbeidsufør,» skriver Ingrid Wergeland i en kommentar i LO Aktuelt.

Les hele artikkelen her.

Offentleg-privat sugerør

Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har opna for å vurdera finansiering av offentlege vegprosjekt gjennom private forretningsmodellar av typen offentleg-privat samarbeid – OPS («Vil ha privat veihjelp», Aftenposten 22.3.2010).

Som dette notatet frå Manifest Analyse viser, er OPS i praksis ofte eit sugerør for private særinteresser ned i skattebetalarane sine lommer. Erfaringane tyder på at denne forma for privatisering er særs kostbar for det offentlege.

OPS er ei leiving frå det liberalistiske 1990-talet. Då var politikken i land som Storbritannia prega av overtru på finurlege, private finansarrangement som universell løysing – også i offentleg sektor.

Notatet, bygd på ein artikkel av Magnus E. Marsdal frå 2005, framstiller nokre av disse kostbare røynslene med OPS.

Les notatet her.

Velferd eller skattestopp

En demokratisk debatt om veivalg for velferden krever at alternativene blir kjent. Da kan ikke en forsterket skatteinnsats for fellesskapet være utelukket allerede før debatten er begynt, hevder Manifest Analyse i «Velferd eller skattestopp»

«Har Stoltenbergs skattestopp støtte blant de rødgrønnes velgere,» spør Magnus E. Marsdal i Klassekampen. Les mer.