Monthly Archives: februar 2010

– Myter om evolusjonær biologi

– Det er en myte at venstresida vil tape på å økt kunnskap i samfunnet om biologi og evolusjonsteori. Det er jo tvert imot høyresida som har noe å tape på det, sier Magnus E. Marsdal til Klassekampen etter Manifest Analyses frokostmøte med programskaper Harald Eia.

Les mer.

Tankekrigen – hvordan kan studentene bidra?

Vinterens sykelønnskamp har vist at det er sterke krefter i Norge som vil svekke den norske velferdsmodellen. Erfaringer fra Sverige viser hvordan kapitaleiernes systematiske opinionsarbeid har lyktes. Går det samme vei med Norge? Hvordan kan venstresida samles for å stå mot presset fra høyresida? Hvilken rolle spiller studentene her? Hva med fagbevegelsen? Venstrealliansen inviterer til lunsjmøte i samarbeid med Manifest Analyse.

Dato og tid: Torsdag 25. februar. kl. 12.15 – 13.30.
Sted: Blindern, Samfunnsvitenskapelig fakultet, auditorium 4.

Innledere: Magnus Marsdal, Manifest Senter for samfunnsanalyse; Tonje Brenna, Ungdomssekretær i LO. Ordstyrer: Ingrid Tungen, leder i Venstrealliansen

Arr: Venstrealliansen i samarbeid med Manifest Senter for samfunnsanalyse

Invitasjon til statsministeren

Høyreorienterte politikere er norsk arbeidslivs fremste fraværsdrivere, skriver Manifest Analyses Magnus E. Marsdal i Klassekampen. Men kan venstresiden sette en ny dagsorden?

Jens Stoltenbergs regjering inviterer det norske folk til «Samarbeid for arbeid». Rådslaget skal undersøke hva som «skal til for å skape et godt arbeidsmiljø». Manifest Analyse vil med dette invitere statsministeren til vår Årskonferanse 3. mars. Der kan Stoltenberg sammen med minst 600 andre engasjerte få møte mennesker som går i spissen for nye løsninger og det gode arbeidsliv.

Les hele artikkelen av Magnus E. Marsdal her.

Et svenskesug å holde seg unna

I en ny bok, «Kampen om sjukfrånvaron», har Björn Johnson ved Malmø Høyskole analysert den svenske debatten om sykefravær. Den viser hvordan påstander som var overdrevne eller feilaktige ble banket inn som faste premisser i den politiske samtalen gjennom det første tiåret av 2000-tallet.

Her finnes det mange paralleller til Norge i dag, skriver Ali Esbati i Dagsavisen. Les artikkelen her.

Er Sverige et forbilde for norsk sykelønn?

I Sverige har sykefraværsstatikken blitt presset ned. Men til hvilken pris – og med hvilke begrunnelser? I den ferske boken «Kampen om sjukfrånvaron» har den svenske forskeren Björn Johnson analysert den svenske sykelønnsdebatten over tid. Resultatene gir en god bakgrunnsforståelse også for den norske debatten. I dag skriver Johnson i en artikkel i Sydsvenskan:

Det är en myt att svenskar varit sjukskrivna mer än människor i andra europeiska länder. Jämförelserna haltar eftersom länderna skiljer sig åt både vad gäller sysselsättning och sjukförsäkringssystem.

Samtidig rapporterer Sveriges Radio om konflikter mellom byråkratene ved svenske NAV og legene.

Spørsmålet er om denne utviklingen er et godt forbilde for Norge.

Les hele innlegget her