Monthly Archives: januar 2010

– En myte at Norge har så høy skatt

SVs Heikki Holmås påpeker at nordmenn er villige til å betale mer skatt enn i dag, hvis alternativet er kutt i velferdstjenestene.

Han peker på at svensk skattenivå i Norge ville gitt 100 milliarder mer i statskassa, skriver Dagsavisen. Dette utfordrer Jens Stoltenbergs skattestopp, som låser regjeringen til Høyres skattenivå fra 2004.

Les mer.

Econ Pöyry: «Ikke stigmatiser sliterne»

«De som antyder at eldre omsorgsarbeidere plutselig, siden 3. kvartal 2008, har fått lavere arbeidsmoral og bidrar til økningen i sykefraværet, bør kanskje tenke seg om og forske mer,» skriver administrerende direktør Eirik Wærness og seniorøkonom Einar Bowitz i Econ Pöyry.

Forfatterne advarer myndighetene mot «å feilaktig legge skylden på de virkelige sliterne, å stigmatisere bærerne av velferdsstaten».

Les mer her.

Har vi vært her før?

Etter en tid med mange nyhetsoppslag om «rekordhøyt» sykefravær har noen medier nå begynt å interessere seg mer for fakta. Men er det sånn at for eksempel statsministeren likevel mener sykefraværet er et stort problem, fordi han og andre sier at det er det?

Les mer her.

Jon Bernander Den Enøyde

NHOs JOHN G. BERNANDER uttalte i NRK i dag at man må være «professoral» for å ikke forstå at enhver sykefraværsdag må regnes som et tapt dagsverk. Altså som svinn.

Så lenge man tenker på sykelønnsutbetaling som «svinn», vil sykefraværet alltid være for høyt. Men sykelønn er ikke bortkastede penger, skriver Magnus E. Marsdal.

Les mer

– Uproduktive investeringer

Økonom Erik Reinert evaluerer statsministerens nyttårstale:

«Når økonomer med lite historisk kunnskap trekker historiske paralleller uten å ha tilstrekkelig bakgrunn og innsikt kan konklusjonene bli svært feil. Lignelser fra historien blir brukt som retorisk staffasje som tilsynelatende bringer liv i fortellingen.»

Reinert mener Jens Stoltenberg i sin tale viste til det gullrike Spanias økonomiske fadese på 1500-tallet uten å forstå relevansen for oljerike Norge i dag: «Landet klarte ikke å investere rikdommen i sitt eget produksjonsapparat.»

Les mer.