Monthly Archives: januar 2010

Tetzschners tillit

Høyres Michael Tetzschner mener «konservative har tillit til menneskene». Samtidig foreslår han endringer i sykelønnsordningen, basert på det stikk motsatte.

Tetzschners tillit er «strengt klassebundet. Til sitt eget sjikt har Tetzschner så sterk tillit at han holder deres klasseinstinkter og klassefordommer over økonomiske fakta,» skriver Manifest Analyses Ali Esbati i en kronikk i Klassekampen.

Les artikkelen her

Økt ulikhet – en trussel mot folkehelsa?

Forfatter Richard Wilkinson til Manifest Frokost torsdag 4.februar 08.00-09.30.

Den verdenskjente professoren i sosialepidemologi har i boken The Spirit Level – Why More Equal Societies Almost Always Do Better samlet ledende forskning fra 20 land. Konklusjonen er at samfunn med små klasseforskjeller har bedre folkehelse, færre i fengsel, færre drap, mindre fedme og færre med psykiske lidelser.

Wilkinson og medforfatter Kate Pickett finner at de skandinaviske landene og Japan kommer best ut på samtlige indikatorer. Dette er samtidig landene med minst inntekstforskjeller.

Mer om boka:

  • «Compelling and shocking. All free marketers should be made to memorize it from cover to cover.» (The Independent)
  • Les The Guardians anmeldelse.
  • Om boka på Karneval Forlag Jämlikhetsanden.

Høyres sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen kommenterer Wilkinsons forskning i et politisk perspektiv.

Tid: 4. februar kl. 08.00-09.30
Sted: Frokostkjelleren, ved Universitetets urbygning. Karl Johans gate. 47, inngang Universitetsgata (vis-à-vis Norli).
Servering: Frokost
Boka vil finnes for salg, også i en ny utgave på svensk. Arrangementet er gratis.
Velkommen!

Vil vi ha en «normal» sykefraværsstatistikk?

«I sykelønnsdebatten skulle man for eksempel kunne spørre seg hvordan visse land har kunnet oppnå høyere sysselsetting, med høyere produktivitet. Da blir det naturlig å se hva Norge har gjort riktig for å få til ‘unormalt’ høy produktivitet og sysselsettingsnivå, spesielt blant kvinner og eldre. En del av svaret på det spørsmålet, er en god sykelønnsordning,» skriver Ali Esbati, økonom i Manifest Analyse, i en spalte i Dagsavisen i dag.

Les hele teksten her

Myter og fakta om sykefravær

Mange massemedier hevder det norske sykefraværet er både verdens og tidenes høyeste. Sykefravær framstår som et stort samfunnsproblem. Mange politikere krever tiltak.

Har vi for høyt sykefravær i Norge? Spørsmålet blir hva som menes med «for høyt». Finnes det et objektivt mål for «passe» høyt sykefravær? Hva skal vi måle mot?

I debatten anvendes flere ganske ulike begrunnelser for at norsk sykefravær er «for høyt». I rapporten «Myter og fakta om sykefravær» vil Manifest senter for samfunnsanalyse (Manifest Analyse) undersøke holdbarheten i tre av de mest sentrale argumentene.

Last ned og les rapporten her