Monthly Archives: desember 2009

«Det offentlige skaper verdier»

Samfunnsøkonom Jan Mønnesland tar i en kronikk publisert i Klassekampen i dag et oppgjør med ideen om at offentlige tjenester er en byrde og ikke et gode. «Offentlig sektor anses som samfunnsmessig utgiftspost mens privat sektor skaper verdier, nærmest uansett hva en der driver med,» men det er «vanskelig å finne noe logisk fundament for en slik tekning,» skriver Mønnesland i kronikken.

Mønnesland argumenterer for at offentlige tjenester, som i stor grad blir utført innenfor sektorer hvor tidsbruk er en del av selve produktet, etter hvert bør få en stadig økende andel av den samlede arbeidskraftsressursen.

Kronikken er basert på Mønneslands innledning under seminaret Venstrevisjoner, som ble arrangert av Manifest senter for samfunnsanalyse tidligere i høst.

Last ned og les kronikken i pdf-format: side 1 og side 2

Obama og «Hopenhagen»

“Løsningen er ikke kvotehandel, men å faktisk la oljen være under bakken, å la kullet være i fjellet” sier den nigerianske poeten og aktivisten Nnimmo Bassey, leder for Friends of the Earth International. “Alle sier at vi må gi Obama tid, men når det gjelder klimaendringene har vi ikke mer tid” sier han.

“-Hadde George Bush foreslått det samme som Obama, hadde man brent bilder av ham på trappa til konferansesenteret”. rapporterer Naomi Klein fra klimatoppmøtet i København.

Ruinene langs «den tredje vei»

For ti år siden hadde nesten alle de 15 daværende EU-landene sosialdemokratiske regjeringer. I dag er det ikke en gang en håndfull sosialdemokratiske partier i regjeringsposisjon i EU. Og det aller meste tyder på at ett av dem, Blair og Browns «New Labour», snart kommer til å tape makten i et historisk dårlig valg.

Jens Lundberg tar utgangspunkt i den dramatiske kontrasten mellom 1999 og 2009, i artikkelen «I den tredje vägens ruiner» i det svenske tidsskriftet Tvärdrag.

Les mer

Et førdemokratisk samfunnssyn

Med sine uttalelser i sykelønnsdebatten avdekker Kristin Clemet et førdemokratisk samfunnssyn formet av overklassens sosiale avsondrethet, skriver Manifest Analyses Magnus E. Marsdal i Klassekampen.

Den tilsynelatende økonomifaglige legitimeringen av Clemets verdensbilde makter aldri helt å skjule den selvrettferdige følelsen av at når andre mennesker har mindre, tjener mindre, betyr mindre og sykmeldes mer, så må det være noe mindreverdig ved disse menneskenes «verdier og moral». Les mer.

Kristin Clemet