Monthly Archives: oktober 2009

Høyresidens skattehysteri

Justeringen av grunnlaget for formueskatt på bolig i forslagt til statsbudsjett for 2010 møter krasse reaksjoner fra høyre, på tross av (eller kanskje fordi) den rødrønne regjeringens endringer totalt sett vil frita svært mange blant folk flest for formueskatt.

Noen mener reaksjonene begynner å framstå som hysteriske. Les mer hos blogger Andreas Halse, her.

Soria Moria II: Festtaler og realiteter

Det er påfallende at venstreorienterte standpunkter i «Soria Moria II» formuleres som uforpliktende festtaler, mens de høyreorienterte er harde realiteter.

Regjeringen Stoltenberg utgjør ingen tydelig ideologisk kraft, men fungerer som gradmåler for samfunnsstriden. De rødgrønne landet over trenger nå å få opp temperaturen, skriver Magnus E. Marsdal.

Les mer her.

Boblens makt

Hvorfor klarer de styrtrike seg så godt?

Ali Esbati, økonomianalytiker i Manifest Senter for samfunnsanalyse, i Klassekampen 07.10.2009:

Det satiriske nettstedet The Onion begikk i juli i fjor en klassiker med overskriften «Recession-Plagued Nation Demands New Bubble To Invest In» («Land i økonomisk resesjon krever ny boble å investere i»). Tittelen gir egentlig en mer korrekt analyse av finansmarkedenes betydning for verdensøkonomien enn mye annet som blir sagt i debatten – om grådige direktører, vidløftige boliglån og «nye finansprodukter». Finanskapitalens vekst og bobleblåsing har vært et svar på reelle behov hos ledende sjikt innen verdensøkonomiens herredømme.

Les hele teksten her