Monthly Archives: september 2009

Sterk opinion mot privatisert velferdsdrift

80 prosent ønsker ikke privat drift innen skolevesenet, viser en måling utført av Opinion AS. Dette i klar motstrid til Frps program, som ønsker full åpning for private skoleselskaper med 100 % offentlig finansiering pluss private skolepenger fra foreldrene.

Les Frps standpunkter svart på hvitt her.

66 prosent ønsker offentlig framfor privat drift innen eldreomsorg, 77 prosent sier det samme om sykehus. Les mer her.

Frps skattepolitikk i det blå

En ny rapport fra Manifest senter for samfunnsanalyse dokumenterer at Fremskrittspartiet mangler faktagrunnlag for partiprogrammets mest sentrale påstand i skattepolitikken: «Skatter og avgifter er hemmende for økonomisk vekst og utvikling».

Denne antakelsen ligger til grunn for Frps radikale ambisjon om å redusere skatteinntektene med opp mot 50 milliarder kroner.

Manifests gjennomgang av tall fra OECDs 30 medlemsland viser at Frps påstand om at skatt hemmer økonomisk utvikling ikke har rot i virkelighetens økonomi.

NORGE BEDRE ENN USA
OECDs tall viser at høyskattlandet Norge sammenlignet med USA og Storbritannia har:
• Lavere arbeidsløshet
• Høyere produktivitet
• Høyere forventet levealder, høyere livstilfredshet og lavere spedbarnsdødelighet.
• Mindre inntektsforskjeller og lavere barnfattigdom.

HØYSKATTLAND GJØR DET BEST
En sammenligning av høy- og lavskattland i hele OECD viser:

  • Høyskattland har bedre resultat enn lavskatt land på områdene produktivitet, barnfattigdom, spedbarnsdødelighet, livstilfredshet og lønnsforskjeller.
  • På områdene arbeidsløshet og forventet levealder vises ingen sammenheng mellom skattenivå og resultat.
  • På ingen av de undersøkte områdene har lavskattlandene bedre økonomiske eller sosiale resultater enn høyskattlandene.

MER INFORMASJON
Rapporten er utarbeidet av Ali Esbati, økonomianalytiker ved Manifest senter for samfunnsanalyse. Esbati er utdannet ved Handelshögskolan i Stockholm og tidligere økonom for Vänsterpartiet i Riksdagen.

Last ned rapporten her.

Statsråd Andersen besøkte servitøren i «Bruk og kast»

Jeanette Horntvedt på pizzarestaurant i Tønsberg var ulovlig midlertidig ansatt, men fikk hjelp av Arbeidsmiljøloven og Fellesforbundet. Hun ble fast ansatt, og det ble også de andre som jobbet der.

Manifest forteller denne historien i “Bruk og kast. Misbruk av midlertidige ansettelser”, og nå har arbeidsminister Dag Terje Andersen besøkt restauranten hvor Jeanette jobber.

Andersen vil styrke arbeidet mot ulovlige kontrakter. Se innslaget fra NRK Østafjells