Monthly Archives: september 2009

Investor hyller demokratiet

Øystein Stray Spetalen

Investor Øystein Stray Spetalen støttet Frp med valgkampkroner, men sutrer ikke over fire nye år med Jens Stoltenberg. Dagens Næringsliv forklarer hvorfor:

«Stray Spetalen tror ikke det spiller så stor rolle hvem som vant valget.
– Penger har mye mer makt nå enn for 20 år siden. Flere politikere har prøvd å stå imot, men de klarer det ikke. Det blir ikke de store endringene. Det skiller en bomstasjon på Sollihøgda, hvis du skjønner.
– Så bomstasjon på Sollihøgda eller ikke – det er det som i realiteten er forskjellen på en rødgrønn eller borgerlig regjering?
– Det er gjerne sånne saker som ofte er blitt de store sakene, sier Spetalen.»

Mer å lese her.

Sosialdemokratiets sjel

En rødgrønn seier for Jens Stoltenberg. En nesestyver for dem som mener Ap må regjere alene, skriver Ingrid Wergeland og Magnus E. Marsdal i en kommentar til valgresultatet. Les mer her.

Frps velgere sier klart nei til Frps belønning for lavt sykefravær

En fersk måling fra Synovate viser at Frps tiltak mot sykefravær er massivt upopulært blant partiets egne velgere.

70 prosent blant velgerne som sier de vil stemme Frp sier samtidig nei til Frps forslag om belønningsordninger for personer med lavt sykefravær.

PROGRAMMETS ORDLYD
Frps nye programpunkt om sykefravær lyder slik:

Frp vil «sørge for å ha belønningsordninger for personer med lavt sykefravær. Dette kan eksempelvis gjøres ved at en del av trygdeavgiften refunderes dersom det årlige sykefraværet holder seg under et visst antall dager.»

Belønningsordningen rettes ifølge programmets ordlyd mot personer med lavt sykefravær, ikke bedrifter.

Manifest TV snakker med folk flest om saken her.

NY MENINGSMÅLING
Synovates måling, bestilt av Manifest senter for samfunnsanalyse, har stilt ca 500 Frp-velgere dette spørsmålet:

«Synes du det er riktig eller galt at personer med høyt sykefravær skal betale mer skatt enn personer med lavt sykefravær?»

70 prosent av Frp-velgerne mener dette er galt, 16 prosent mener det er riktig. Menn er mer positive enn kvinner. Aldersgruppen 25-39 er mer positive enn andre aldersgrupper.

LAST NED MÅLING
Målingen er gjennomført i flere omganger gjennom juli og august og baserer seg på 500 intervjuer med stemmeberettigede som oppgir at de vil stemme Frp. Resultatene bør tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,9-4,5 prosentpoeng. Resultatene kan leses her.

Borgerlig helsepolitikk: Offentlig underskudd, privat profitt

Sveriges borgerlige regjering har siden 2006 lagt ut stadig større deler av helsetilbudet på anbud blant private forretningsdrivende. Dagens Nyheter rapporterer i dag om resultatene av denne politikken.

Nesten alle fylkeskommunene (som organiserer det offentlige helsetilbudet i Sverige) går med store underskudd i år og må si opp helsepersonell. De privateide helsekonsernene går derimot med store overskudd, nesten utelukkende hentet fra skattebetalernes penger.

Profittdriften er befengt med flere skandaler. Storselskapet Attendo Care, som også driver eldreomsorg i Norge, sto ansvarlig for en hendelse i Uppsala der en kreftsyk og dement mann ble liggende i sin egen avføring så lenge at den tørket fast og var umulig å få bort fra kroppen uten å samtidig gi smertestillende morfin. Mannen døde et døgn senere. (Se for eksempel Expressen 01.12.06)

Attendo har i Sverige pådratt seg et 30-talls anmeldelser for vanskjøtsel, pluss en rekke tvister med ansatte som rapporterer om brudd på tariffavtaler og arbeidsmiljølov. (Se blant annet Arbetaren 13.08.08, Sveriges radio 09.08.08).

Les artiklene i Dagens Nyheter her, her og her.

Uvirkelig skattedebatt

Liberalistisk økonomisk teori er hemmende for forståelse av virkeligheten.

Ali Esbati, økonomianalytiker i Manifest Senter for samfunnsanalyse, i Klassekampen 09.09.2009:

En av trossetningene i Fremskrittspartiets program er at ”skatter og avgifter er hemmende for økonomisk vekst og utvikling”. Ut fra dette ønsker Frp ”et lavest mulig skatte- og avgiftstrykk”. I den globale konkurransen må Norge ”tilpasse og senke sitt skattetrykk for å kunne tiltrekke seg lønnsomme bedrifter og internasjonal kompetanse”. Dette ”skal spore til innsatsvilje” og ”føre til best mulig utnyttelse av ressursene”. […]

Det finnes flere problemer med dette glade budskapet. Et er at det savner grunnlag i virkelige forhold.

Les hele teksten her.

Les også mer om Frps skattepolitikk i rapporten Skattepolitikk i det blå Mer harde fakta om Fremskrittspartiets politikk her: Frp – svart på hvitt.