Monthly Archives: september 2009

USA i finanskrise: De rike klarer seg best – forskjellene øker

Nye data fra USA viser at den økonomiske nedgangen har rammet middel- og lavinntektshusholdninger hardest. De svært store økonomiske forskjellene har med andre ord blitt enda større i 2008. Det er folk flest som må bære byrden av krisen, til tross for at det er de økonomiske elitene som levd godt på spekulasjonsøkonomien som bidratt til krisen.

Les mer her.

En oversett skandale

Det er de som har mest å kjempe for som lar være å bruke stemmeretten, påpeker Magnus E. Marsdal i Klassekampen.

Han kritiserer valgforsker Frank Aarebrot for å overse den politiske betydningen av hvem hjemmesitterne er. Les mer her

NHO-direktør vil øke sosialhjelpsatsene

NHO-direktør Johan-Martin Leikvoll vil ha sosialhjelpsatsene opp til rundt 7000 i måneden. «Jo mindre du trenger å kave for å få nok til mat og brød, jo større sjanser har du for å komme i jobb,» sier han, og legger til: «Selvfølgelig skal det lønne seg å arbeide, men det skal ikke være sånn at vi velfødde med jobb gjør det verst mulig for dem som trenger trygd og sosialhjelp.»

Les mer i Dagsavisen.

– SV bommer i Lofoten og Vesterålen

Statsviter Bente Aasjord har en interessant tekst i Klassekampen, der hun påpeker at SVs nedtur i Nord-Norge ved valget kom til tross for stor motstand mot oljeutvinning i kommende Stortingsperiode.

Aasjords forklaring på paradokset er at «Måten SV snakker om oljemotstand på, treffer i Oslo, men ikke i nord». Tar SV debatten?

Les teksten her.

Veien videre for venstrekreftene

Hvordan skal de rødgrønne vinne neste gang?
Vi kan anta at to av de viktigste årsakene til den knepne seieren i årets valg ikke vil være til stede i 2013.

I Klassekampen torsdag 17.9.09 analyserer Ingrid Wergeland og Magnus E. Marsdal valget. Les mer