Monthly Archives: august 2009

Faktasjekk: Høyres og Frps påstander om helseforsikring

Høyres og Fremskrittspartiets argumenter for økt helseprivatisering bygger ikke på fakta.

Tall for 26 OECD-land hentet inn av Manifest Senter for samfunnsanalyse viser: Høyere innslag av privat helseforsikring gir ikke billigere helsevesen.

SAMLEDE HELSEUTGIFTER I PROSENT AV BNP:

Vannrett akse: 26 OECD-land rangert etter andelen offentlig finansiering av helsevsenet. Loddrette akse: Helseutgifter i prosent av BNP.

Les mer.

Verdighet på anbud

En god foretningsidé er ikke nødvendigvis en god idé.

Ali Esbati, økonomianalytiker i Manifest Senter for Samfunnsanalyse, i Dagsavisen 22.08.2009:

Konfrontert med uverdige forhold i et pleiehjem i Høyre/Frp-styrte Oslo i forrige uke, forklarte Siv Jensen til NRK at ”nå er jo ikke dette et sykehjem som er eid av kommunen”.

En interessant uttalelse, på bakgrunn av at Frps hovedgrep i eldreomsorgen – ved siden av det halvkamuflerte ønsket om å gjøre Carl I. Hagen til eldreminister – er å sørge for mer av nettopp slike privateide sykehjem.

Les hele teksten her.

Presset fellesskap

På sikt blir det dyrt å ikke heve skattene.

Ali Esbati, økonomianalytiker i Manifest Senter for samfunnsanalyse, i Klassekampen 12.08.2009_

Til valget stiller Frp opp med et handlingsprogram der man kan lese følgende: «Veksten i offentlig sektor må holdes lavere enn veksten i privat sektor. […] Flere tjenester som i dag leveres av det offentlige, bør kunne konkurransestimuleres eller overlates til frivillige eller kommersielle aktører». Partiet har med andre ord programfestet utsulting av tjenester som tilbys av fellesskapet – et tvungent sivilisatorisk tilbakesteg. Det økonomiske resonnementet som ligger bak ville tilsvare å si at vi må avstå fra rørleggerbesøk fordi det har blitt billigere med iPoder. Kombinert med en fundamentalistisk idé om at en tjeneste kjøpt over disk gir mer velferd enn samme tjeneste finansiert over skatteseddelen.

Les hele teksten her.