Hele venstresidens tankesmie

Ulikhet som medvirkende årsak til finanskrisen

I artikkelen «How soaring inequality contributed to the crash» skriver Stuart Lansley: «Widening inequality became a key – if largely unrecognised – ingredient in the growing fragility of the economy and played a central role in the build-up to the credit crunch and the subsequent recession.»

Å redusere økonomisk ulikhet har flere positive effekter for samfunnet, noe Wilkinson og Pickett har påpekt i sin bok «The Spirit Level». Flere fagfolk trekker fram hvordan økende ulikhet over flere tiår i seg selv kan være årsak til finanskrisen.

Et ensidig fokus på strengere regulering av finansbransjen kan dermed vise seg å være utilstrekkelig. Skal man unngå framtidige kriser, vil det også være nødvendig med tiltak som sørger for en jevnere fordeling.

Les Lansleys artikkel her.

En kortere versjon finner du her.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone