Hele venstresidens tankesmie

På anbud

Forfatter: Ida Søraunet Wangberg
Utgivelsesår: 2015

Anbud_forside_lav-500x500

Konkurranseutsetting og kommersialisering av velferdstjenester for utsatte grupper.

Hvordan ble velferdstjenestene til de mest utsatte gruppene i samfunnet vårt en gullgruve for internasjonale konsern og oppkjøpsfond?

På fem år har sju kommersielle aktører tjent en halv milliard kroner på barnevernstjenester. Omtrent halvparten av plassene i norske barnevernsinstitusjoner drives av private aktører. Også innenfor rusbehandling, psykiatri og tilbudet til personer  med utviklingshemning øker innslaget av anbud og kommersielle selskaper.

I denne pamfletten kan du lese om hva markedstenkning og konkurranse gjør med disse tjenestene, og hva alternativene er.

Bestill pamfletten På anbud her. 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone